I initiativfasen utvikler barnet enten grunnholdningen initiativ eller skyldfølelse

For å utvikle initiativ er barnet avhengig av å få postiv respons på utfordringer, når det tar ansvar og lærer nye ferdigheter.

Barnet trenger en positiv respons som gir en opplevelse av mening. Omsorgspersonene må i initiativfasen vise at de aksepterer barnets nysjerrighet og oppfinnsomhet. De kan med fordel oppmuntre barnet til å prøve ut nye ideer.

Skyldfølelse
Noen ideer er ikke alltid vellykkede. Dersom barnet for eksempel har demontert vekkerklokken sin, er det ikke et initiativ som nødvendigvis blir godt mottatt av foreldrene.

Følgelig når barnet oppdager at vekkerklokken ikke kan settes sammen igjen, er det naturlig at barnet får skyldfølelse.

Skyldfølelse er uunngåelig, men for mye skyldfølelse er ikke bra for barnet. Barn som ofte får straff eller hindres i å ta initiativ, unngår å ta initiativ for å unngå skyldfølelsens ubehag.

 

Neste side >>> Fjerde fase: Ferdighetsfasen (5-6 år – puberteten)

Start typing and press Enter to search