Erik Erikson er blitt kritisert for å ha et for snevert syn på det sosiale miljøets betydning for utvikling.

Erikson la stor vekt på det nære sosiale miljøet mens han la liten vekt på det utvidede sosiale miljøet, som skole, barnehager, idrettsklubber og lignende. Teorien til Erikson har også blitt kritisert for at den ikke kan sies å være universell. For eksempel er ikke behovet for selvstendighet noe vi finner i alle kulturer.

Kriser er en naturlig del av et menneskes utvikling
Erik Eriksons teori om utvikling viser oss at kriser er en naturlig del av menneskers liv og pykososiale utvikling. Når vi møter mennesker i ulike livsfaser er det nyttig å ha kunnskap om dette.

Alle mennesker er unike
I en livskrise står vi for eksempel dårligere rustet til å takle andre kriser. Teorien kan ikke brukes som en oppskrift på hvordan alle mennesker utvikler seg. Alle mennesker er unike og må ses ut fra sin egen utviklingshistorie og kultur.

Neste side >>> Eriksons utviklingsteori

Start typing and press Enter to search