Den første fasen til et menneske kalte Erik Eriksson for «oralfasen». I oralfasen, som varer fra fødsel til 1-1,5 års alder, utvikler barnet enten en grunnleggende tillit eller en grunnleggende mistillit til seg selv og omverdenen.

Grunnleggende tillit
Dersom barnet er omgitt av omsorgspersoner som er stabile og som imøtekommer barnets behov, og det omgis av de samme omsorgspersonene gjennom hele perioden, vil det oppleve verden som et trygt sted å være.

Omsorgspersonene må også kunne dempe ubehag som sult og smerte, slik at barnet opplever, og får en følelse av å være omgitt mennesker som vil det vel. Dersom disse behovene imøtekommes vil barnet utvikle en grunnleggende tillit til verden. Det får da en positiv grunnholdning.

Erik Erikson

Erik Erikson. 1902 – 1994.

Grunnleggende mistillit
Motsatt, dersom barnet er omgitt av uforutsigbare omsorgspersoner som ikke imøtekommer barnets behov, og f.eks skader eller avviser barnet, vil det utvikle seg en grunnleggende mistillit hos barnet.

Dette handler om tillit til seg selv og andre, noe som er uhyre viktig for å senere i livet danne gode sosiale relasjoner, og møte læresituasjoner på en adekvat møte.

Neste side >>>   Andre fase: Autonomifasen (1,5 – 3/4 år)

Start typing and press Enter to search