Anemi kalles også lav blodprosent eller blodmangel og betyr at det er for lite hemoglobin i blodet. Hemoglobin er et stoff som finnes i de røde blodcellene (erytrocyttene) og som binder seg til oksygen for så å levere oksygenet til celler i de forskjellige vev i kroppen.

Uten hemoglobin ville ikke oksygen blitt fraktet til kroppens celler og vi ville dødd i løpet av kort tid. Ved anemi vil kroppens celler få levert for lite oksygen, noe som kan gi flere foskjellige symptomer.

Mangel på hemoglobin kan skyldes for få erytrocytter eller for lite hemoglobin i seg selv. Det er hemoglobinet som gir de røde blodlegemene den røde fargen.

Årsaker til anemi

Den vanligste årsaken til anemi er at kroppen ikke klarer å produsere nok hemoglobin på grunn av mangel på jern eller andre stoffer som trengs i produksjonsprossesen. De vanligste årsaker:

 • Nedsatt produksjon av hemoglobin og erytrocytter
  1. Kroppen klarer ikke å produsere nok hemoglobin og erytrocytter (røde blodlegemer)
  2. Jernmangel: Dette kan komme av jernmangel, som er den vanligste årsaken til anemi
  3. Det kan også komme av folsyremangel eller vitamin B12- mangel
 • Blødning
 • Hemolytisk anemi (økt nedbrytning av erytrocytter)
 • Kreft
 • Nyresvikt
 • Levercirrhose (skrumplever)
 • Kroniske infeksjoner
 • Graviditet – Væskemengden i kroppen øker og hemoglobinkonsentrasjonen går ned

Symptomer

De vanligste symptomene er

 • Tretthet, svimmelhet og hodepine
 • Blekhet over buken, i håndfurer og i øyet
 • Skjøre negler
 • Smerter ved svelging
 • Sprekker i munnvikene (fissurer)
 • Rask puls og hjertebank
 • Tungpustet, spesielt for eldre
 • Rød og glatt utseende på tungen

Anemi diagnose

Anemi- diagnose vil skje ved hjelp av blodprøver. Man vil da undersøke

 • Hemoglobinnivå, lavt hemoglobininnhold i blodet er tegn på anemi
 • MCV – Måler gjennomsnittlig størrelse for erytrocyttene. Ved veldig små erytrocytter kalles det Mikrocytær anemi (oppstår ved jernmangel anemi)
 • MCH – Måler erytrocyttenes gjennomsnittlige hemoglobininnhold. Denne følger stort sett MCV
 • Serumjern: Jernkonsentrasjonen i blodet
 • TIBC (Total Iron Binding Capacity): Transferrin binder og transporterer jernet i blodet. Transferrin stiger vanligvis under anemi og måles som TIBC
 • Ferritin er et jernbindende protein og  uttrykk for det totale jerninnhold i blodet. Ferritin vil gå ned under anemi
 • I enkelte tilfeller kan kroppens evne til å ta opp jern fra tarmen være svekket. Undersøkes ved å måle jerninnhold i blodet før og etter tilskudd av jern
 • B12 kan gå ned

Generelle normalverdier for blodprosenten (hemoglobininnhold i blodet):

 • For kvinner: 11,5-15,5 g/100ml
 • For menn: 12,5 – 16,5 g/100 ml

Behandling av jernmangelanemi

 1. Finne eventuell blødning og behandle denne
 2. Jerntabletter til voksne/ jernmiksturer til barn
  1. Økt absorbsjon av jern om det tas utenom måltider eller sammen med vitamin C.
  2. Redusert aborbsjon om jerntabletter tas sammen med melk eller syrenøytraliserende stoffer
  3. Kan gis intramuskulært om det er problemer med absorbsjon fra tarmen

Komplikasjoner

Værst for eldre. De kan få oksygenmangel, hjertearytmier og angina pectoris.  Eldre kan også ha en tendens til å besvime og å føle seg gernerelt redusert og slapp. Søvnbehov kan gå opp.

===>>>Neste blodsykdom: Sepsis

Start typing and press Enter to search