Det er vanlig å dele behandlingsmetoder av angina pectoris inn i tre deler.

 1. Stanse selve anfallet
 2. Forebygge nye anfall
 3. Invasiv behandling (operasjon, enten bypassoperasjon eller PTCA/PCI)

1. Stanse selve anfallet

For å stanse anfallet må hjertet avlastes slik at dets oksygenbehov minskes. Det kan vi gjøre ved å gi glyserolnitrat (nitroglyserin) på denne måten:

 1. Pasienten får glyserolnitrat under tungen som raskt absorberes
 2. Dette fører til at de perifere venene og kransarteriene utvides
 3. Blodet hoper seg nå opp i de utvidete venene, noe som begrenser den venøse blodtilstrømningen til hjertet
 4. Dermed blir hjertet avlastet og trenger mindre oksygen
 5. Iskemien oppheves og smertene blir borte
 6. Ved nye anfall er det viktig at personen gjenkjenner symptomene og tar det rolig

2. Forebygging av nye anfall

For forebygging av nye anfall kombineres endring i levemåte og bruk av medikamenter. Først går vi gjennom de viktigste medikamentene for behandling av angina pectoris, før vi sier litt om livsstilsendringene som anbefales:

Glyserolnitrat

Glyserolnitrat kan brukes forebyggende ved at personen legger en tablett under tungen før anstrengelser som han eller hun vet kommer til å gi symptomer.

Mange har også god nytte av glyserolnitratplaster som gir kontinuerlig tilførsel av medikamentet, eller sentvirkende tabletter. Denne behandling kan gi noe hodepine de første dagene etter oppstart

Acetylsalisylsyre (Albyl E)

 • Blir gitt til alle angina pectoris pasienter
 • Den motvirker sammenklistringen av trombocyttene
 • Den reduserer dødeligheten (generelt ved koronarsykdom)

Betablokkere (propranolol, metoprolol(Selo-Zok) og atenolol)

Betablokkere brukes kontinuerlig ved angina pectoris og fungerer ved at de blokkerer reseptorene for hormoner fra det sympatiske nervesystemet. Disse reseptorene ligger i hjertet og i arteriene. De gir senket blodtrykk og mindre oksygenbehov for hjertet ved at de dilaterer arterier og virker beroligende direkte på hjertet.

Betablokkere gjør at pulsen ikke kan øke nok til å gi anfall, selv ved anstrengelser. Brukes fast av angina pectoris- rammede. Interessrte kan lese mer mer om beta og alfa- blokkere her

Kalsiumantagonister

Disse reduserer strømmen av kalsium inn i cellene i endotelvevet i karveggene og i myokardcellene i hjertet. Senker på denne måten perifer motstand og hjerterytmen til personen. Dermed går blodtrykk og oksygenbehov for hjertet ned. Kan være uheldig ved lavt blodtrykk og kan gi lett ødem i beina

Statiner

Senker konsentrasjonen av kolesterol i blodet

God informasjon

God informasjon er essensielt for å unngå nye anfall. Det er viktig at pasienten kjenner til hvilke aktiviteter som gir anfall, samt å unngå risikofaktorer for arteriosklerose (røyking, høyt LDL- kolesterol, hypertensjon,diabetes, fedme).

Regelmessig mosjon er viktig men for hard trening kan være uheldig. Trening kan utvide mindre blodårer som går til det rammede området og etterhvert kan disse ta over jobben for den innsnevrede større arterien. Mange pasienter får god fremgang av trening.

3. Operasjon

Tredje behandlingsmåte er operasjon og den vanligste operasjonen er bypassoperasjon.

Bypassoperasjon

Denne er aktuell for de som har klasse 2-4 av angina pectoris. Ved klasse 2-3 utredes pasienten for mulig bypass eller utblokking av den innsnevrete åren. Ved klasse 4 opereres pasienten som ved akutt hjelp.

Ved en bypassoperasjon tar man en blodåre (ofte fra låret) og fester denne mellom kransarteriene og aorta slik at den leder blod direkte fra aorta til hjertet. Denne festes like perifert for den skadede arterien. Man kan slik sy på en eller flere bypass-årer.

PTCA – Perkutan Transluminal koronar Angioplastikk

Ved PTCA bruker man en nål til å stikke gjennom huden og inn i en blodåre. Så går man inn i blodåren med plastslanger og vaiere og styrer disse til den trange blodåren som forårsaket koronar- problemet.

Ved hjelp av en ballong (vanligst), rør eller laser åpner man så opp igjen blodåren. Man kan også bruke denne metoden til å fiske ut blodpropper (tromboser)

Komplikasjoner og prognose

Hjerteinfarkt er en vanlig komplikasjon. Angina pectoris kan fort lede til hjerteinfarkt, spesielt hvis det er snakk om klasse 4. Prognosen avhenger av klasse men er god ved klasse 1. Hvilke andre sykdommer pasienten har vil selvsagt virke inn. Hjertesvikt, hjerteinfarkt, diabetes og hypertensjon forverrer prognosen dramatisk.

 ===>>> Neste side, hjerteinfarkt

Start typing and press Enter to search