BRCA1 og BRCA 2 er menneskelige gener som produserer tumor suppressor proteiner. Proteinene hjelper å reparere ødelagt DNA. BRCA1 og BRCA2 spiller derfor en viktig rolle i å sikre stabiliteten i cellens genetiske materiale.

Dersom et av disse genene blir mutert eller endret slik at proteinene ikke fungerer som de skal, kan det føre til at DNA- skade ikke blir reparert. Resultatet blir da at cellene kan utvikle andre genetiske endringer som igjen kan føre til kreft.

Disse endringene er spesielt linket til økt fare for brystkreft og eggstokk-kreft hos kvinner. De er også assosiert med økt risiko for andre typer kreft.

Brystkreft assosiert med feil i genene BRCA1 og BRCA2 har en tendens til å utvikle seg ved yngre alder enn brystkreft av andre årsaker.

Kilde: www.cancer.gov

Start typing and press Enter to search