Prinsippet for peritonealdialyse er det samme som ved hemodialyse, man bruker dialysevæske som er adskilt fra blodet ved hjelp av en semipermeabel membran. Forskjellen er at ved peritonealdialyse bruker man en membran som allerede finnes i kroppen; Peritoneum (bukhinnen)

Prosessen ved peritonealdialyse

  1. Man legger inn et kateter (lager hull) i bukveggen og fyller ila 5-10 minutter inn ca 2 liter med dialysevæske i bukhulen (peritonealhulen)
  2. I løpet av kort tid er det oppnådd likevekt mellom dialysevæsken og og kroppens ekstracellulærvæske
  3. Etter ca 0,5 til 4 timer tømmes dialysevæsken ut igjen via det samme kateter som ble brukt får å tømme den inn. Dialysevæsken inneholder nå avfallsstoffer og væske som vanligvis nyrene ville filtrert ut
  4. Man gjentar prosesen

Peritonealdialyse er ganske ukomplisert og krever lite utstyr. Den kan gjennomføres på alle sykehus når som helst.

Den hyppigste komplikasjonen til peritonealdialyse er petronitt (bukhinnebetennelse) men det skjer sjeldnere og sjeldnere.

===>>>   Neste dialysemetode, CAPD

Start typing and press Enter to search