Sepsis kalles også septikemi og er det samme som blodforgiftning. Dette er en farlig og potensialt dødelig tilstand som skyldes invasjon av mikroorganismer til blodbanen. Disse mikroorganismene (bakterier eller virus) sprer seg så via blodet til alle kroppens organer, noe som fører til en overaktivering av immunforsvaret.

Den rammede vil da kunne få kraftige frysetokter, svingende temperatur og nedsatt allmenntilstand (mer om symptomer under). Rundt 1% av alle sykehusinnleggelser i Norge skyldes sepsis, og dødeligheten er på rundt 10%.

Et typisk sykdomsforløp

Sepsis kan i noen tilfeller ha et veldig hurtig sykdomsforløp, dette gjelder spesielt ved meningokokksepsis hos barn. I tilfeller med mindre virulente (skadelige) bakterier kan blodforgiftning også foreligge med så svake symptomer at det blir oversett.

Sepsis kan føre til trombose og blødninger på grunn av overaktiveringen av immunforsvaret. Et vanlig forløp for en blodforgiftning er som følger

 1. Hyperdynamisk fase
  – I den første hyperdynamiske fasen vil kroppen reagere med vasodilatasjon (utvidelse av blodårer), dette vil føre til blodtrykksfall. Huden vil i denne fasen fremdeles være varm. Dette refereres gjerne til som varmt sjokk
 2. Hjertefrekvens øker
  – På grunn av blodtrykksfallet vil det sympatisk nervesystemet forsøke å kompensere ved å øke hjertets frekvens
 3. Lekkasje av væske
  – Det vil nå lekke væske til vevene, og pasienten vil kreve mye væskeinntak
 4. Hypodynamisk fase
  – Det motsatte av hyperdynamisk fase. Hjertet vil nå kunne bli overarbeidet og klarer ikke hardkjøret lenger. Dermed vil det slå roligere og minuttvolumet (mengden blod hjertet pumper i minuttet) vil synke
 5. Vasokonstriksjon
  – På grunn av at hjertefrekvensen synker vil kroppen reagere med å forsøke å få opp blodtrykket. Det sympatiske nervesystemet vil nå bidra til vasokonstriksjon (sammentrekning av blodårer), for å få opp igjen blodtrykket
 6. Kaldt sjokk
  – Pasienten vil nå kunne oppleve nedsatt perifer sirkulasjon (kaldt sjokk), cyanose og stigende metabolsk acidose

Symptomer

De viktigste symptomene på blodforgiftning er

 • Frostanfall
 • Høy feber
 • Raskt nedsatt almenntilstand
 • Sjokkfenomener
 • Kan gå i koma
 • Kan få dårlig perifer sirkulasjon, viser seg ved cyanose og kjølige armer og bein

Diagnose

Symptomene på sepsis når uttalte gir en ganske sterk mistanke om diagnosen. For å fastsette diagnosen vil man

 • Analysere blodstryk som vil vise venstreforskyvning
 • Forhøyning av leukocytter, CRP og senkning
 • Man vil undersøke både aerobe og anaerobe blodkulturer
 • Prøver vil tas fra nese og hals
 • Ekspektoratprøve
 • Urinprøve og dyrking

Behandlingen skal starte raskt etter at prøvene er tatt

Behandling

Poenget med en behandling av sepsis er å fjerne infeksjonen. Først og fremst behandles sepsis med antibiotika i store doser.  Dette settes intravenøst, dvs med sprøyte rett i blodbanen. De viktigste antibiotikaene som brukes er

 1. Benzylpenicillin og Tobramycin som dreper både gram positive og gram negative bakterier
 2. Ved blodtrykksfall og sjokk vil det være aktuelt med albumin, noradrenalin, dobutamin og væsketerapi
 3. Respirator kan være nødvendig

Komplikasjoner

Sepsis kan føre til en rekke komplikasjoner. De viktigste er

 • Sjokk
 • Sirkulasjonssvikt
 • Blødninger
 • Trombose
 • Nyresvikt
 • Lungesvikt
 • Metabolsk acidose

Når det gjelder dødelighet så er det høyest dødelighet for meningokokk- sepsis.  De farligste bakterieinfeksjonene kommer fra gram negative staver. Disse finnes i urinveiene og i mage og tarm.

===>>>   Neste side, lav blodprosent (anemi)

Start typing and press Enter to search