Eksistensialisme

Eksistensialisme er opptatt av at vi først og fremst er i verden. Den er mer interessert i værenspørsmålet enn i hva vi er. Å eksistere betyr å tre frem, å komme til syne. Vi trer frem og blir [...]