Ønsker du å bestille legetime?

Du kan nå bestille time hos Dr. Hexebergs klinikk direkte her på nettsiden. Dersom du ikke bor i nærheten av deres legekontorer i Sandvika eller Tønsberg, kan du bestille telefonkonsultasjon.

For å bestille time kan du fylle ut skjemaet under. Ikke legg inn personopplysninger og sensitiv informasjon. Opplysningene sendes over e-post som ikke er kryptert. Konsultasjonen varer 45 minutter.

Videre utredning, behandling og oppfølging avtales i løpet av konsultasjonen. For priser, se lenger ned på siden.

Alle pasienter får rabatt på kostplan etter fullført konsultasjon.

Bestillingsskjema  Fødselsdato:

  Ønsker du enkel eller dobbeltime:

  Hvor ønsker du time:

  Erik og Sofie Hexeberg

  Erik og Sofie Hexeberg

  Priser og etiske prinsipper

  Legekonsultasjon Sandvika og digitalt

  Første konsultasjon  i Sandvika (45 minutter er normal tidsbruk) kr 1750,- (Fra 1.1.23 kr 1890,-)

  Kontroll i Sandvika (45 minutter er normal tidsbruk) 1750,- (Fra 1.1.23 kr 1890,-)

  Kontroll i Sandvika (30 minutter ved spesiell avtale) 1200,- (Fra 1.1.23  kr 1290,-)

  Dobbeltime for en person (uavhengig av sted og 2 x 45 minutter) kr 2990,-. Dersom sykehistorien er komplisert eller lang, anbefales dobbeltime.

  Annen tidsforbruk inntil 15 minutter på telefon og e-post, kr 550,- (Fra 1.1.23 kr 600,-)

  Legekonsultasjon i Tønsberg eller per telefon

  Første konsultasjon  i Tønsberg (45 minutter er normal tidsbruk) kr 1600,- (Fra 1.1.23  kr1690,-)

  Kontroll i Tønsberg (45 minutter er normal tidsbruk) 1600,- (Fra 1.1.23 kr 1690,-)

  Kontroll i Tønsberg (30 minutter ved spesiell avtale) 1100,- (Fra 1.1.23 kr 1150,-)

  Dobbeltime for en person (uavhengig av sted og 2 x 45 minutter) kr 2990,-.  Dersom sykehistorien er komplisert eller lang, anbefales dobbeltime.

  Annen tidsforbruk inntil 15 minutter på telefon og e-post, kr 550,- (Fra 1.1.23 kr 600,-)

  Konsultasjon hos kostholdsveileder i Sandvika og digitalt

  45 minutter kr  950,- (Fra 1.1. 23 kr 990,-)

  45 minutter telefonkonsultasjon kr 850,- (Fra 1.1.23  kr 890,-)

  Dobbeltime for en person kr 1690,- ( 2 x 45 minutter Sandvika eller digitalt/telefon)

  Prøver

  Ekstraprøvene som vi av og til bestiller fra Lab 1 er ikke dekket av Folketrygden. Det betyr at det kan påløpe ekstra kostnader til ulike prøver. Prøvene vil alltid bli bestilt i samråd med pasientene og kostnader på disse prøvene påløper normalt når prøvesvar foreligger.

  For eksempel kan en blodprøve for å avdekke matintoleranse sammen med en urinprøve som kan påvise peptider fra gluten eller melkeprotein i urin tilsammen koste mellom 3.650 kr og 4.350 kr.  (Dette er priser ink ca 15% rabatt av full pris når prøvene rekvireres gjenom klinikken).

  Dersom prøvene ikke tas i tilknytning til våre konsultasjoner, kan det påløpe transportkostnader som fort kan beløpe seg til noen hundre kroner.

  Diverse tilleggstjenester

  Resepter (tilsendt utenom konsultasjon) kr 200,-

  Journalutskrift (tilsendt utenom konsultasjon) kr 300,-

  Epikrise (tilsendt) fra kr 300,- til 550,-

  Utskrift blodprøvesvar (tilsendt utenom konsultasjon) kr 200,-

  Attester kr 750,-

  Betaling

  Vårt betalingssystem er utviklet av vår journalleverandør Pridok i samarbeid med Swedbank Pay (PayEx). Etter en konsultasjon sendes det ut en SMS til det mobiltelefonnummeret som pasienten har oppgitt. SMS’en inneholder en lenke. Når en åpner denne lenken, vil en komme til en betalingside. Her kan en velge mellom å betale med VIPPS, bankkort eller få tilsendt faktura. Pasienten må åpne og gjennomføre betaling innen 48 timer. Hvis ikke, vil det bli sendt ut faktura. Når det sendes ut faktura er kravet overtatt av PayEx, som vil gjennomføre innkreving. Dersom en mener faktura fra Dr. Hexebergs klinikk er urettmessig, må det gis tilbakemelding til timebestilling@drhexeberg.no i god tid innen 48 timer. Etter 48 timer anbefaler vi å kontakte PayEx.

  Timeavtale

  En timeavtale er forpliktende. Dersom du ønsker å endre eller kansellere timeavtalen, må dette gjøres 48 timer før avtaletidspunkt. I de 48 timene inngår ikke lørdag og søndag. Vi forventer at du betaler fullt honorar dersom du ikke møter til avtalt time. Det vil da bli sendt en SMS slik det blir gjort ved alle konsultasjoner. Dersom du for sent oppdager at du ikke har mulighet for å møte til konsultasjon eller du har glemt å ta blodprøver, vil vi likevel oppfordre deg til å nyttiggjøre deg konsultasjonen som en telefonkonsultasjon. Vår erfaring er at du vil få mer ut av det enn å ikke ha noen konsultasjon – og prisen er da den sa

  Våre etiske prinsipper

  Som medlemmer av Den norske legeforening forholder vi oss til legeforeningens etiske regler.

  I tillegg har vi dessuten disse etiske prinsipper:

  1. Vi selger kun medisinsk kunnskap; enten som konsultasjon, i form av våre bøker, som kurs eller som foredrag.

  2. Vi mottar ikke penger for å reklamere for legemidler, kosttilskudd eller kostholdsprodukter.

  3. Vi selger ikke legemidler, kosttilskudd eller kostholdsprodukter.

  4. Vi har ingen returprovisjon av prøver som vi bestiller.

  5. Vi vil ikke anbefale deg å ta prøver som vi mener er unødvendige. Prøvesvarene må være viktige i vår vurdering og de råd vi skal gi.

  For mer informasjon se www.drhexeberg.no.

  Start typing and press Enter to search