Meningokokksepsis er blodforgiftning forårsaket av meningokokkbakterien. Meningokokksepsis er stort sett en meget alvorlig og akutt tilstand. Sykdommen er dødelig dersom ikke rask behandling med antibiotika settes i gang.

De fleste pasientene som rammes har også meningitt (hjernehinnebetennelse). I sjeldne tilfeller kan meningokokksepsis gi svake symptomer og gå over av seg selv.

Symptomer

 • Hypovolemisk sjokk
 • Septisk sjokk
 • Nyre- hjerte- og lungesvikt når bakterien sprer seg til flere organer
 • Blødningstendens
 • Høy feber
 • Ofte meningitt samtidig og dermed symptomer som ved meningitt
 • Ofte petekkier, dvs små blødninger under huden. Kjennetegnes ved at de ikke går bort dersom man trykker et glass mot dem (glasstesten)
  – Petekkiene skyldes DIC (disseminert intravaskulær koagulasjon). Det betyr at koagulasjonsfaktorer i trombocyttene er aktivert og blodet koagulerer

Hva bør observeres dersom barnet har meningokokksepsis

 • Blodtrykk
 • Timediurese (måle urinmengde en gang i timen)
 • Bevissthetsendringer

Behandling

 • Antibiotika
 • Blodtrykksøkende medikamenter
 • Intravenøs væske for blodtrykk
 • Blodtransfusjon kan være aktuelt

Start typing and press Enter to search