Cancer Mammae

 

Kirurgi

Nesten alle brystkreftsvulster opereres bort.

Behandling vurderes utfra svulstens størrelse, kreftcellenes egenskaper, og utfra om det er spredning til de nærliggende lymfeknutene i armhulen. Alder og allmenntilstand spiller også inn.

 

Individuelle forhold ligger alltid til grunn for behandling av brystkreft.

 

I omtrent halvparten av alle Cancer mammae- tilfellene fjernes kun deler av brystet. Da fjernes svulsten sammen med nærliggende vev og resten av brystet beholdes.

 

Vaktpostlymeknutemetoden

Brystenes nærmeste lymfeknute ligger i armhulen og kalles vaktpostlymfeknuten. Under kirurgien fjernes denne og undersøkes for kreft. Dersom den er rammet av kreft, fjernes lymfeknutenei de to nederste nivåene i armhulen. Dersom det ikke foreligger spredning i vaktpostlymfeknuten, fjernes kun denne eller få lymfeknuter. PÅ denne måten unngår kvinner som ikke har spredning at for mange lymfeknuter fjernes fordi man mistenker spredning. På denne måten slikker kvinnene uheldige følger som ødemer pga fjerning av lymfeknutene i etterkant.

 

Dersom det finnes kreftceller i denne lymfeknuten, så fjernes den, evt sammen med de to nederste nivåene av lymfeknuter i armhulen.

 

Såkalt brystbevarende kirurgi. Ved brystbevvarende kirurgi følges det alltid opp med stråling i etterkant. Dette for å fjerne eventuelle rester av sykt vev.

 

For å gjennomføre brystbevarende behandling i Helse- Bergen kreves det at svulsten er mindre enn 4 cm på sitt bredeste. Det er ikke iuvanlig at det gis cytostatika for å minske svulsten, slik at den blir liten nok til å fjernes vha kirurgisk inngrep. Dersom brystet er lite eller middels stort kan brystbevarende kirurgi likevel velges bort. Dersom det er to eller flere svulster og metastaser i brystet vil heller ikke brystbevarende kirurgi benyttes. Det samme gjelder dersom det ikke kan gjennomføres stårlebehandling etter kirurgisk inngrep.

 

Dersom svulsten er stor, det er flere svulster eller kreftcellene er aggressive fjernes hele brystet.

 

Krirurgi er ikke aktuelt for enkelte eldre som er for svake til å gjennomgå inngrepet eller når svulsten ikke kan fjernes pga utbredelse.

 

Kvinner som får fjernet hele brystet får alltid tilbud om rekonstruksjon og innleggelse av brystprotese i nytt bryst.

 

 

Strålebehandling

Strålebehandling er smertefritt, og gies som regel 5 dager i uken i 5-6 uker. Altså 25-30 behandlinger. Strålebehandlingen har få bivirkninger med unntak av irritert hud i stårleområdet, som kan minne om solbrent hud. Stråling brukes vanligvis ikke alene, med unntak avspesielle tilfeller.

 

Strålebehandling gis etter brystbevarende kirurgi for å fjerne eventuelle kreftceller som er igjen. Stråling gis også når hele brystet er fjernet, hvis det er spredning til lymfeknutene i armhulen eller hvis det gjenstår kreftvev etter fjerning av brystet.. Stråleterapi benyttes også som lindrende og begrensende behandling selv om kreften ikke kan kureres.

 

Start typing and press Enter to search