Nervesystemet

Nervesystemet

Nervesystemet deles i det sentrale og det perifere.

Nervesystemet deles i to deler

  1. Det perifere nervesystemet
  2. Sentralnervesystemet

Sentralnervesystemet består av hjernen og ryggmargen. Det perifere nerveystemet består av nerver som strekker seg fra hjernen og ryggmargen til mer perifere deler av kroppen.

Selv om kroppen vår består av mange ulike celletyper, så fungerer den likevel som en enhet. Dette er mulig på grunn av et godt samarbeid mellom alle disse celletypene. For at dette samarbeidet skal være mulig må alle de forskjellige cellene, vevene og organene kommunisere effektivt med hverandre. 

Kommunikasjon mellom cellene
Denne kommunikasjonen skjer hovedsaklig ved hjelp av nervesystemet og det endokrine systemet (hormonene). Det er imidlertid nervesystemet som kommuniserer raskest. Dermed er nervesystemet ansvarlig for alle reflekser, raske reaksjoner og bevegelser. For eksempel styres alle våre bevegelser av skjelettmuskelceller som igjen styres direkte av nervesystemet.

Det er også nervesystemet, nærmere bestemt sentralnervesystemet som tolker sansestimuli fra våre omgivelser og leder disse til hjernen vår der de blir tolket og registrert av vår bevissthet. 

Nerveceller og gliaceller
For bedre å forstå hvordan sentralnervesystemet og det perifere nervesystemet fungerer bør du vite litt om hvordan de to celletypene (nerveceller og gliaceller) i nervesystemet fungerer. På neste side blir dette enkelt forklart. Deretter går vi igjennom sentralnervesystemet og det perifere nervesystemet.

===   >>>   Neste side, nerveceller