Navnet det pre- operasjonelle stadiet henviser her til operasjoner. Operasjoner definerte Piaget som høyere mentale prosesser. Piaget delte dette stadiet inn i to faser: Det pre- konseptuelle trinn fra 2-4 år, og det intuitive trinn fra 4- 6 år. 

Det pre- konseptuelle trinn (2-4 år)
I dette trinnet utvikler barnet representasjonssystemer, som språket. Dette kalte Piaget for en symbolsk funksjon. Utvikling av symbolsk funksjon viser seg blant annet gjennom lek.

Et barn kan late som om lekebilen har motor og kan kjøre, eller at kosedyret kan snakke. Barnet ser i denne perioden seg selv som sentrum for verdens begivenheter. Barnet er egosentrisk og ser alt utfra sin egen situasjon.

Magisk tenkning
Barnet tror også i denne periode at det kan påvirke sine omgivelser med sine følelser og tanker. Barnet kan for eksempel tro at det kan skade andre ved å tenke stygt om dem. Barnet kan også tro at døde ting har liv, animisme.

Det intiuitive trinn (4-6 år)
Dette trinnet kjennetegnes ved at barnet kan løse problemer som krever kognitive funksjoner, uten at de klarer å forklare hvordan de løste problemet. Barnet har da lært å bruke intuisjon.

 Tredje fase: Det konkret- operasjonelle stadiet (6- 12 år)

Start typing and press Enter to search