KOLS er en samlebetegnelse på lungesykdom med kronisk bronkitt og emfysem. Ved KOLS har pasienten en kronisk obstruktiv luftveisobstruksjon som ikke er reversibel.

Dette er i motsetning til astma som er en reversibel lidelse. Astmatikere kan altså bli bedre og ha lange perioder der man er helt frisk. Noen astma-pasienter kan få kroniske plager som kan lede til KOLS.

Astma vs KOLS

Både KOLS- og astma-pasienter hoster og har tung pust. En viktig forskjell på de to diagnosene er at ved astma skades ikke lungevevet. Ved KOLS skades lungevevet.

KOLS kjennetegnes av tre faktorer
 1. Luftveiene innsnevres
 2. Emfysem – Luftblærene bli mindre
 3. Bronkitt – Økt slimsekresjon i luftveiene

Kronisk bronkitt

Kronisk bronkitt er definert med en tilstand der personen har hoste med ekspektorat i minst tre måneder i strekk i to påfølgende år. Det er stort sett kun røykere som får kronisk bronkitt.

Røyken gjør at de nedre luftveier blir irritert. Dette fører til en betennelsesreaksjon med økt slimsekresjon og ødem. Dette kan gi slimplugger som tetter igjen bronkier og bronkioler.

Den glatte muskulaturen i de små bronkiene vil nå trekke seg sammen og slik snevre inn luftveiene.

Det er dermed 3 årsaker til at luftstrømmen hemmes

 1. Ødem
 2. Slimplugging
 3. Sammentrekning av den glatte muskulaturen

Slimopphopningne gjør at det er større fare for bakterielle infeksjoner

Emfysem

Gassutvekslingen i lungene foregår gjennom alveoleveggene. Ved emfysem ødelegges alvoeler som ligger inntil hverandre slik at det oppstår sammensmeltede større områder i det som tidligere var mange små alveoler. Dette gjør at gassutvekslingen hemmes og blodet får ikke like mye oksygen som det ellers ville fått.

 • Ved emfysem hemmes gassutvekslingen i lungene på grunn av ødelagte alveoler

Lungevevet taper også noe elasitisitet ved emfysem, noe som gir nedsatt luftstrøm ved utpust. Årsaker til emfysem er ikke endelig bevist, men røyking og i noen tilfeller arv disponerer.

Årsaker

KOLS er vanligst blant folk som røyker og er over 40 år gamle. Forekomstene av KOLS er hyppige og kjenntegnes av høste, slimproduksjon og tung pust. De viktigste årsakene til KOLS er

 • Røyking
 • Luftforurensing
 • Dårlige boforhold
 • Kan være arvelig der en defekt gir dårlig drenasje i bronkiene
 • Øker med alderen

Symptomer

 • Kronisk hoste med ekspektorat, spesielt om morgenen
 • Karakteristisk pipelyd ved ekspirasjon
 • Forverring av tilstand ved infeksjoner
 • Hyppige infeksjoner
 • Tung pust og nedsatt fysisk yteevne
 • Dyspnè – kan tyde på betydelig obstruksjon eller emfysem og hjertesvikt

Diagnose

Diagnose stilles ved

 • Aanamnese, altså sykehistorie
 • Stetoskopi – Man kan høre pipelyder ved hjelp av stetoskop.
 • Spirometri – Det vil si lungefunksjonsmålinger der man ved hjelp av et apparat måler hastighet og mengde luft pasienten kan puste ut
 • Røntgen er unødvendig for diagnostisering men benyttes for å utelukke andre årsaker til problemene

Behandling

 • Røykestopp
 • Utbedre boforhold og arbeidsplass
 • Infeksjoner må behandles – antibiotika !
 • Bronkodilaterende medikamenter ved store plager/luftveisobstruksjoner
 • Glukokortikoider: Perorale og inhalasjonsglukokortikoider som prednisolon
 • Fysioterapi og oksygentilførsel
 • Beta2- agonister

Komplikasjoner

 • Bronkopneumoni (betennelse i bronkiene)
 • Abscessdannelser
 • Emfysem
 • Cor pulmonale (problemer med hjertet som skyldes lungesykdom)- KOLS fører til økt trykk i lungekarene, dette øker trykket på hjertets høyre ventrikkel, noe som igjen kan gi hjertesvikt.

===>>>   Neste side, tuberkulose

Start typing and press Enter to search