Lungene er det organet som oftest blir smittet av tuberkulose. Det nest vanligste stedet å få tuberkulose er lymfeknutene, etterfulgt av beinvev.

Den desidert vanligste er imidlertid tuberkulose i lungene. Lungene er det eneste organet som kan overføre bakterien og dermed smitte andre personer. Etter at lungene er angrepet kan imidlertid bakterien spre seg til alle andre organer i kroppen, som lever, nyrer og hjerne.

Utbredelse

Tidligere døde 6-7000 nordmenn årlig av tuberkulose og fra århundreskiftet og frem til ca 1950 døde rundt 250 000 nordmenn av sykdommen. Den var uhelbredelig før antibiotikaen ble oppfunnet og tok knekken på den.

Litt fakta

 • Ca 8 millioner mennesker smittes hvert år av tuberkulose- bakterien
 • 3 millioner dør årlig som en følge
 • Man regner med at rundt 20 millioner mennesker lider av tuberkulose i dag
 • Spesielt i Afrika sør for Sahara er sykdommen farlig. I Norge smittes ca 300 personer årlig
  – Dette kommer av at det her er utbredt med HIV- virus og dette øker faren for å få tuberkulose. 

Det har i Norge vært en kraftig nedgang i  tuberkulosetilfeller.  Dette kommer av flere årsaker, som mindre tettbeboddhet, bedre hygiene, medikamenter og utbredd vaksinering.

I Norge rammes i dag hovedsaklig eldre som ble smittet i sin ungdom. Personer som kommer fra afrika, sør amerika og asia er også hyppigere bærere av bakterien.

Tuberkulose

Tuberkulose

Smittemåte

Tuberkuloseviruset Mycobacterium tuberculosis overføres ved dråpesmitte. Ved lungetuberkulose formerer bakteriene seg i lungene og danner det vi kaller et primærfokus (tuberkel, en knute).

Dersom bakteriene spres videre til hilus oppstår det lymfeknutesvulst der. Kombinasjonen av lymfeknutesvulst og primærfokus kalles for primærkompleks. Sykdommen heler seg vanligvis på dette stadiet.

Miliær tuberkulose – Spredning til andre organer

Hos enkelte med nedsatt sykdomsresistens eller med andre lungesykdommer kan sykdommen på dette stadiet utvikle seg videre til miliær tuberkulose – Det vil si en affeksjon av alle lungeavsnitt med fare for spredning til andre organer via blodbanen.

Sekundær lungetuberkulose

Kan oppstå hos noen pasienter opptil flere år etter dannelsen av primærkomplekset. Sekundær lungetuberkulose betyr at sykdommen blusser opp igjen på grunn av reaktivering av bakterier eller tilførsel av nye bakterier. Sykdommen kjennetegnes ved en kronisk pneumonisk (betennelse i lungene) prosess, der det dannes pussfyllte hulrom i lungene. Hyppigst i øvre del av lungene.

Personer med andre lungesykdommer og nedsatt immunforsvar er også her mest utsatt. Dårlig kosthold og høyt alkoholforbruk er andre disponerende faktorer.

Steroider og annen immunsuppressiv behandling kan aktivere en «sovende» tuberkulose bakterie. Man er derfor forsiktig med steroider og slik behandling av personer som tidligere har hatt tuberkulose.

På hvilket som helst stadie i sykdommen kan bakterien spres videre til andre organer via blodbanen, som hjernen, hjernehinnene, skjelettet, nyrene og endokrine organer.

Symptomer

Primær infeksjon
 • Mangler ofte symptomer
 • Røde ømme knuter i huden
 • Positiv tuberkulinreaksjon (reaksjon på antigener fra tuberkulosebakterien)
Miliær
 • Slapphet
 • Feber
 • Vekttap
 • Gjerne uten symptomer fra lungene
Kroniske former
 • Redusert allmenntilstand
 • Hoste, gjerne med blodig ekspektorat (slim)
 • Subfebril (lav feber)

Diagnose

Tuberkulose test ( tb test) av huden er første steg i diagnostisering av tb. Denne testen kalles «Mantoux metode» og går ut på at man sprøyter en liten mengde tuberkulin inn i huden i armen. 72 timer senere undersøker helsepersonell om du har fått en reaksjon. Ved tuberkulose er vanligvis reaksjonen sterk og lett å oppdage.

Behandling

Behandlingen vil vanligvis bestå av kjemoterapi (bruk av kjemiske substanser). I dette tilfellet antimikrobielle kjemiske substanser.

 • Kjemoterapi
  kombinert med
 • Antibiotikakombinasjoner i 6-9 måneder, som oftest isoniazid og rifampicin

Behandlingen kan foregå utenfor sykehus når pasienten er blitt smittefri. Sykdommen meldes alltid til tuberkuloseregisteret.

Våren 2013 ble det offentligjort en ny studie som har funnet en ny form for tuberkulose som er resistent mot antibiotika, og dermed uhelbredelig

Klikk her for å lese om undersøkelsen

===>>>Neste luftveissykdom, astma

Start typing and press Enter to search