Opplevelse av sammenheng

En opplevelse av sammenheng (OAS) er ifølge Antonovsky avgjørende for at en person beholder sin plass på kontinuumet mellom uhelse og helse, eller beveger seg i retning helseenden. Om du ikke [...]

Patogenese og salutogenese

Salutogenese tillater oss kun å se mennesket på et kontinuum. Ved et salutogenesisk syn kaller vi ikke mennesker for pasienter, men personer. Patogenese handler om å se sykdom først og fremst, og [...]