Opplevelse av sammenheng

En opplevelse av sammenheng (OAS) er ifølge Antonovsky avgjørende for at en person beholder sin plass på kontinuumet mellom uhelse og helse, eller beveger seg i retning helseenden.

Om du ikke kjenner til Antonovsky sin teori om Salutogenese, kan du få en innføring her

Vitenskapelige empiriske undersøkelser underbygger denne påstanden. Antonovsky kom med sine studier frem til at personer som har gjennomgått alvorlige traumer og som klarer seg «forbausende godt», har en sterk opplevelse av sammenheng. Personer med en sterk OAS scorer høyt på komponenter som sier at ting er:

 1. Begripelige
 2. Håndterbare
 3. Meningsfulle

1. Begripelighet

Med begripelighet menes det at man opplever at hendelser og situasjoner er forståelige, sammenhengende, strukturerte og klare. Dette i motsetning til opplevelser av kaos, støy, at ting er uforståelige, tilfeldige og uorganiserte. Personer som scorer høyt på begripelighet forventer at stimuli som kommer i fremtiden vil være forutsigbart, eller hvis det kommer overraskende at det kan settes i en sammenheng og forklares.

2. Håndterbarhet

Med håndterbarhet mener Antonovsky om personen opplever at hun har tilstrekkelig med ressurser til å mestre og takle kravene som oppstår. Dette kan være ressurser man har direkte kontroll over, eller som kontrolleres av andre, som familie, kolleger, venner, Gud, lege osv.  Noen man føler man kan stole på som man har tillit til.

Noen ganger går livet i motbakke, men om man scorer høyt på håndterbarhet, er man i stand til å takle dette. Personen mener at man skal kunne takle sorgen og jobbe seg videre.

3. Meningsfullhet

Dette var ifølge Antonovsky den viktigste av de tre. Personer med sterk OAS snakket mye om ting som var viktig for dem, som de var involvert i. Dette var områder i livet som ga mening følelsesmessig og kognitivt. Personene fra undersøkelsen, som scoret lavt på OAS snakket sjelden om at noe var spesielt viktig for dem. De kunne overtales til å innrømme at noe hadde mer betydning enn andre ting, men bare i den grad at dette betydde enda mer ansvar og negativitet totalt sett.

Med meningsfullhet mener vi i hvilken grad livet er forståelig rent følelsesmessig, og at i hvert fall noen av problemene i livet var verd å bruke tid og energi på.

Hvordan øke OAS?

Studier som Antonovsky henviser til viser at terapi i samtalegrupper øker opplevelsen av sammenheng. Kontrollgruppene som ikke var med i samtalegrupper rapporterte ente liten endring, eller mindre opplevelse av sammenheng.

Fire grunnleggende områder for eksistens

Antonovsky omtaler fire grunnleggende områder for menneskelig eksistens. Kartelegging og arbeid med disse områdene kan hjelpe en person til å øke sin opplevelse av sammenheng og dermed mestring av en vanskelig situasjon. De fire områdene er:

 1. Indre følelser
 2. Umiddelbare personlige reaksjoner
 3. Hovedaktiviteter – har personen noe som han brenner for? Et område der han kan si at «her blomstrer jeg». Hvis ikke: Hva gir personen energi? Hva gir ham mening?
 4. Eksistensielle tema – Ofte spør man om meningen med livet når man får store helseutfordringer. Da blir eksistensielle spørsmål viktige

Generelle mostandsressurser (GMR)

Med generelle motstandsressurser menes ressurser som bidrar til at vi klarer å takle indre og ytre stimuli som oppstår gjennom livet. Eksempler på slike motstandsressurser kan være:

 1. Egoidentitet
 2. Sosial støtte
 3. Kulturell støtte eller sammenheng
 4. Religion
 5. Verdier
 6. Intelligens
 7. Mestringsstrategier
 8. Kunnskap

Generelle motstandsressurser er viktige fordi de bidrar til å skape en høyere opplevelse av sammenheng. Derfor er det viktig å jobbe med å styrke en persons mostandsressurser, for å hjelpe henne til å de indre og ytre stimuli som kommer hennes vei i livet.

Innsikt i helse

Vi er i helsevesenet veldig opptatt av «sykdomsinnsikt», men hva med «helseinnsikt»? Har personen innsikt i sin helse og hva som gir personen god helse? Hva er det som skal til for at akkurat denne personen skal leve et godt eller akseptabelt og verdig liv?

OAS oppsummert

Oppsummert i en setning kan vi si at opplevelse av sammenheng er en global innstilling som uttrykker i hvilken grad man har… en følelse av tillit til at (1) stimuli fra ens indre og ytre miljø er strukturerte, forutsigbare og forståelige, (2) at man har ressurser til å kunne takle kravene som oppstår, og (3) disse kravene er utfordringer som det er verd å engasjere seg i.

– Antonovsky (2014) – Helsens Mysterium kap. 1-2

Kilder:

Antonovsky – Helsens mysterium (2014). Kap 1.

www.napha.no

===>>> Neste side: Salutogenese

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Start typing and press Enter to search