Det salutogene perspektivet – en oppsummering

I en hektisk studiehverdag kan det være utfordrende å i en håndvending forstå meningen bak Antonovsky sin teori, salutogenese. Vi har derfor laget en oppsummering, med utgangspunkt i Antonovsky sin egen oppsummering fra hans utgivelse «Helsens Mysterium».

Salutogenese…

  1. Ser ikke på mennesker som «friskt» eller «sykt», Man ser på mennesker på et kontinuum, der den ene enden er uhelse og den andre enden er god helse. Så lenge mennesket lever er det alltid noe i det som er friskt.
  2. Gjør at vi ikke kun fokuserer på en sykdoms årsak. Istedet kartlegger vi hele menneskets historie og situasjon, herunder sykdommen.
  3. Istedetfor å spørre spørsmål som «Hva er det som gjorde personen syk?», retter vi fokus på personens mestringsstrategier og stiller spørsmål som «Hvilke faktorer bidrar til at personen beholder sin plass, eller beveger seg mot helseenden av kontinuumet»?
  4. Stressfaktorer blir da ikke utelukkende negative onder som nødvendigvis må bekjempes. De kan til og med være helsefremmende, avhengig av sin karakter og mulighet for at spenningen oppløses.
  5. Istedetfor å se etter en trylleformel som skal løse alle problemer, oppfordres vi til å se etter faktorer som kan bidra til aktiv tilpasning til miljøet.
  6. Man løfter blikket opp og ser utover de patogene undersøkelsesfunn og ser på avvikene i en undersøkelse. Vi stiller spørsmål som: «Hva er det som gjør at majoriteten i undersøkelsen holder seg frisk?». Ikke kun «Hva er det som gjør at minoriteten ble syk»?¨

Dette var en liten oppsummering, og dekker langt fra alle detaljer om salutogenese. Håper likevel det var oppklarende om salutogenese.

===>>> Her kan du lese mer om Salutogenese

Opplevelse av sammenheng OAS) er en essensiell del av salutogenese.  Les mer om OAS her.

Start typing and press Enter to search