Syk av sine livserfaringer

ACE-studien viser en sterk sammenheng mellom belastende erfaringer som barn, og både fysisk og psykisk sykdom i voksen alder. Studien viser en tydelig sammenheng mellom krenkelser som seksuelt misbruk, vold, psykisk misbruk, rusproblemer blant de voksne, omsorgssvikt med mer, og betydelig økt fare for alvorlig sykdom, psykisk og fysisk, senere i livet.

Adverse Childhood Experiences – ACE study – er en berømt studie innenfor psykisk helse. ACE-studien ble utført i 1993 og hadde 17.000 deltakere i alderen 18-70 år. Samtlige deltakere var i arbeid og det vi kan kalle middelklasseamerikanere.

I undersøkelsen ble deltakerne spurt om de hadde vært utsatt for 5 direkte, og 5 indirekte belastende erfaringer.

De 5 direkte erfaringene de ble spurt om var om de var blitt utsatt for:

 1. Fysisk misbruk
 2. Psykisk misbruk
 3. Seksuelt misbruk
 4. Fysisk vanskjøtsel
 5. Psykisk vanskjøtsel

De 5 indirekte erfaringene de ble spurt om de hadde erfart:

 1. Vokste de opp uten begge biologiske foreldre
 2. Så de at mor ble mishandlet
 3. Var det sinnslidelser hos de voksne
 4. Var det rusproblemer blant de voksne
 5. Begikk voksne lovbrudd og kriminalitet

Svarene ble sett på i lys av deres totale helsejournaler. 1/3 av deltakerne svarte at de ikke hadde noen av disse erfaringene. Man antar at det her kan være en underrapportering, fordi personene kan ha fortrengt erfaringene eller av andre årsaker ikke oppgitt det som faktisk har skjedd.

Resultatene

Studien viste tydelig dose- respons forhold mellom krenkende hendelser og fysisk og psykisk sykdom senere i livet. Det betyr at dess høyere score på studien, dess større fare fare for å utvikle diverse alvorlige sykdommer. Sykdommene inkluderte:

 • Spiseforstyrrelser
 • Alkoholisme
 • Epilepsi
 • Narkomani
 • Røyking
 • Overvekt
 • Høy blodtrykk
 • Hjerte og karsykdommer
 • Diabetes 2
 • Depresjon
 • Schizofreni
 • Bipolar lidelse
 • Krampetilstander
 • Tvangshandlinger
 • Kreft
 • Astma
 • Nevrologiske sykdommer
 • Redusert levealder
 • Tidlig graviditet
 • Gjentakende seksuelt misbruk
 • At mor mister barnet under graviditeten

For dem som scoret 6 eller mer på ACE studien var gjennomsnittlig levealder redusert med 20 år. Da var det kontrollert for suicid. Det betyr at de som tok sitt eget liv er tatt bort fra statistikken, slik at den reduserte levealderen er 20 år for de som døde av andre årsaker enn selvmord.

Giftig stress

Personer som opplever traumer i ung alder lever med det vi kaller toxic stress, giftig stress. De vil kunne være konstant stresset. Slik type stress oppstår når stressfaktorer tidlig i livet hoper seg opp og ikke blir bufret. Det vil si at de ikke får snakket om og bearbeidet sine erfaringer. Før eller siden vil disse da kunne lede til alvorlig sykdom.

Det kan være mange grunner til at erfaringene ikke blir snakket om. Som at det er tabubelagt samfunnsmessig, at det ikke blir fanget opp av helsevesen eller at det blir skjøvet bort og ignorert av den det gjelder før det smeller mange år senere.

ACE- studien forteller oss noe om at skillet mellom psykisk og fysisk lidelse ikke er så tydelig som vi tidligere har antatt. Mange mener at skillet mellom fysiske og psykiske traumer er en illusjon som er menneskeskapt og ikke reell. Ethvert psykisk traume manifesterer seg også fysisk. Ingen påkjenninger eksisterer utelukkende fysisk eller utelukkende psykisk.

Som Kirkengen påpeker: Et menneske tenker ikke at det er krenket. Det ér krenket.

TED- talk om ACE studien

Man skulle kanskje tro at en slik studie ville føre til en revolusjon i helsevesenet? Men slik er det ikke. Selv om man er klar over de nedslående resultatene i denne studien så tar endringer tid. I USA tok doktor Nadine Burke Harris saken i egne hender:

Kilder
Kirkengen, A.L. (2009). Hvordan krenkede barn blir syke voksne. Oslo: Universitetsforlaget.
Ace- study nettside
Studien i fulltekst
Finn din ACE- score

===>>> Neste side: Hva er giftig stress

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Start typing and press Enter to search