Hva er giftig stress?

Du har kanskje hørt om fight or flight modus? Når det oppstår en fare, vil kroppen umiddelbart reagere med å gå i fight or flight modus. Det som skjer i en slik tilstand er at det skilles ut [...]

Ontologi

Med ontologi mener vi vesenslære, eller læren om det som eksisterer. Altså det værende. Selve ordet ontologi kommer fra greske “ontos”, som betyr væren (det som er), [...]

Eksistensialisme

Eksistensialisme er opptatt av at vi først og fremst er i verden. Den er mer interessert i værenspørsmålet enn i hva vi er. Å eksistere betyr å tre frem, å komme til syne. Vi trer frem og blir [...]

Opplevelse av sammenheng

En opplevelse av sammenheng (OAS) er ifølge Antonovsky avgjørende for at en person beholder sin plass på kontinuumet mellom uhelse og helse, eller beveger seg i retning helseenden. Om du ikke [...]

Allostase og allostatisk overlast

Allostase betyr “stabilitet ved hjelp av forandring”. Vi er avhengig av allostase for å tilpasse oss stadige endringer i miljøet rundt oss. Ved langvarige stressfaktorer vil vi kunne [...]

Patogenese og salutogenese

Salutogenese tillater oss kun å se mennesket på et kontinuum. Ved et salutogenesisk syn kaller vi ikke mennesker for pasienter, men personer. Patogenese handler om å se sykdom først og fremst, og [...]