Gratulerer med dagen alle verdens kvinner!

Bruk dagen til noe fornuftig. Hjelp kvinnene bak «Honor Diaries» å spre informasjon om diskriminering av kvinner. Deres film «Honor Diaries», forteller historien til ni kvinners kamp mot kvinneundertrykkelse i sine samfunn.

Honor Diaries bryter som første film, stillheten rundt «honor violence», eller «æresrelatert vold». Honor Diaries er mer enn en film, det er en bevegelse for å redde kvinner og jenter fra kjønnsdiskriminering.

Filmen presenterer ni modige talspersoner med forbindelser til samfunn der diskriminering av kvinner er et stort problem.

Honor Diaries handler om disse kvinnene, som alle har vært vitne til diskrimineringen og utfordringene kvinner må tåle i sine muslim- dominerte samfunn, og hvordan de jobber for å fremme endring i samfunnet.

Filmen er en del av en bevegelse som er ment å inspirere seerne til å lære mer om problemene kvinner i Muslim- dominerte samfunn står overfor, og til å handle for å bidra til endring.

Trailer fra filmen:

Innlegg hos TED fra noen av kvinnene bak denne filmen:

http://www.honordiaries.com/category/tedx/

Les mer og donèr:

http://www.honordiaries.com/

Start typing and press Enter to search