De tre gunaene (yogaens historie, del 4)

Alt i den materielle verden består av de tre gunaene. Alt i prakrti, all materiell virkelighet, består av ulike sammensetninger av de tre gunaene:

  1. Rajas
  2. Tamas
  3. Sattva

Fordi yogafilosofien regner sinnet vårt som del av prakrti, består også sinnet av rajas, tamas og sattva. Ifølge yogafilosofien er alt i den materielle virkeligheten utviklet i stadier fra ur-prakrti og det er gunaene som er katalysatorer i denne utviklingen.

På samme måte som alle fargene i verden består av ulike sammensetninger av de tre primærfargene rød, gul og blå, består alt i den materielle verden av ulike sammensetninger av de tre gunaene rajas, tamas og sattva.

Gunaene har ulike egenskaper

Hver av gunaene har ulike kvaliteter, egenskaper. Alle eksterne objekter består også av de tre gunaene, men her fokuseres det mest på gunaenes psykologiske kvaliteter.

Sattva karakteriseres blant annet av klarhet, ro, visdom, skjelneevne, lykke, fredfullhet, lys, transparens, letthet.

Rajas representerer bevegelse, energi, lengsel, streben, kraft, rastløshet, alle former for bevegelse og kreativ aktivitet.

Tamas karakteriseres av treghet, mørke, uvitenhet, vrangforestiling, manglende interesse, døs, søvn, motvillighet mot konstruktiv aktivitet.

Ifølge Bhagavad Gita står gunaene i et konstant spenningsforhold til hverandre hvor alle tre ønsker å være dominerende. Et av målene med yogapraksisen er å maksimere sattva i sinnet.

Gunaen sattva bringer yogien nærmere et klart sinn

Et sattvisk sinn er fredfullt, opplyst og har skjelneevne; det er i stand til å skjelne tingenes egentlige natur. Vi trenger imidlertid også rajas og tamas for å kunne eksistere som mennesker.

Uten tamas ville det ikke være noe søvn og uten rajas ingen fordøyelse, eller vi ville ikke kunne bevege kroppen. Det er imidlertid kun sattva som kan bringe yogien nærmere et rolig sinn og til den absolutte frigjøring. Så lenge rajas og tamas er aktive i sinnet vil yogien være tiltrukket av den ytre verden av sanseobjekter og den indre tankeverden og de gleder som disse representerer, men som kun kan gi en midlertidig tilfredstillelse.

Alt i verden består av de tre gunaene rajas, tamas og sattva. I en yogapraksis ønsker vi å øke sattva i sinnet.

Alt i verden består av de tre gunaene rajas, tamas og sattva.
I en yogapraksis ønsker vi å øke sattva i sinnet.

Praksisen av yoga øker sattva i sinnet

Når rajas og tamas er redusert til kun et potensiale, slik at sinnet er sattvisk, vil sinnet kunne reflektere tingenes sanne tilstand, og da også selvets sanne natur. Det er gjennom at selvet kan reflektere sitt sanne jeg via sinnet at yogien kan innse at selvet er noe annet og separat fra sinnet.

Måten man kan oppnå et sattvisk sinn på er ifølge Patanjali gjennom praksisen av yoga og til syvende og sist gjennom meditativ konsentrasjon, det vil si å fokusere sinnet på et objekt uten å la seg distrahere. Dette er nærmere beskrevet i Patanjalis Yoga Sutra. Gjennom konsentrasjon vil de distraherende påvirkninger fra rajas og tamas reduseres og sattva i sinnet fremmes.

For en nybegynner som strever med å bringe sinnet til ro vil selv den minste tilstand av ro være positivt, og denne tilstanden kan gradvis økes gjennom en kontinuerlig praksis av yoga over lang tid.

Ragnhild Solvang
yogafauske.no
#mindfulyogafauske

Kilder:
2009, North Point Press, Edwin F. Bryant; the Yoga Sutras of Patanjali.
2007, Nilgiri Press, Eknath Easwran, the Bhagavad Gita.
2016, Arneberg forlag, Karin Mæland og Basia Lipska Larsen; Yogafilosofi for hjertet
Egne notater, Klassisk Yogafilosofi ved Akademi for Indisk Filosofi, vinteren 2020.

===>>>Forrige artikkel: Yogaens historie del 3, vrittis

Start typing and press Enter to search