i Sykdom og kosthold
Om artikkelen

Terje Toftenes anbefaler ingen å slutte med ordinær kreftbehandling. Han omtaler komplementær behandling som et tillegg til ordinær behandling.

Det er ikke ren uflaks at folk får kreft!

Av kreftoverlever, filmskaper og forfatter Terje Toftenes

Artikkelen på første side av NRKs nettsider 2. juni 2023, om Trude med kreft tre steder i kroppen, slår det fast igjen:

“Legene fant ikke noe genetisk disposisjon for kreft. De tre samtidige diagnosene var ren uflaks”.

Samtidig i samme nettavis står artikkelen:

“Forskarar viser at industrimat gjev kreftfare: – Må bli ein større del av kosthaldsdebatten”.

Jeg må bare spørre: Når skal helsemyndigheter og medier begynne å legge to og to sammen?

Hver tredje person får kreft før fylte 75

Utviklingen av kreftsykdom har nærmest eksplodert de siste 20 årene. Hver tredje person får kreft før fylte 75. I USA er det hver andre. I fjor var det 37.000 nye tilfeller i Norge.

Ingen annen sykdom får tildelt så mye forskningsmidler og koster samfunnet så mye i form av omfattende og gjerne svært brutale behandlinger.

Og Kreftforeningen samler inn flere hundre millioner hvert år – primært fra kreftrammede familier – til en forskning som ikke klarer å løse gåten.

Hver tredje kreftpasient dør innen 5 år, mange bare etter måneder. Og de som overlever behandlingene får sjelden samme kroppen tilbake.

I dag vet vi veldig mye mer om hva som skaper kreft, – eller det vil si, forskningsmiljøer og terapeuter utenfor det etablerte helsevesen vet veldig mye mer.

Og de skaper resultater som dessverre ikke synes å nå frem til de som egentlig burde vite.

Fikk alvorlig kreft i 2016

Jeg fikk selv en alvorlig kreftdiagnose i 2016, en sjelden type non-hodgkins lymfom, med store svulster i huden flere steder på kroppen og masse betent hud over hele kroppen. Median overlevelse på 32 måneder i følge statistikken. 20% sjanse til å overleve 5 år.

Terje fikk kreftdiagnosen i 2016 og hadde store svulster over hele kroppen.

Terje fikk kreftdiagnosen i 2016 og hadde store svulster over hele kroppen. Klikk på bildet for å se det klart (åpnes i ny fane).

 

– “Du blir aldri frisk av dette» sa legen på Radiumhospitalet, “men vi kan hjelpe deg å slå ned sykdommen med stråling og medisiner. Dessverre må du leve med behandlinger livet ut – så lenge det varer…”.

“Hvorfor har jeg fått dette?», spurte jeg. “Uflaks” var svaret. “De fleste kreftsykdommer er uflaks.” “Hva skal jeg gjøre selv” spurte jeg videre. “Gå hjem og lev som normalt. Vi tar oss av sykdommen”.

“Men jeg kan jo ikke leve som normalt! Det er jo det som har gjort meg syk!” “Vi har ingen forskning som viser sammenhenger mellom levesett og denne sykdommen” svarte legen. Fordi ingen hadde gjort denne forskningen.

Helt frisk 7 år etter

At jeg nå sitter her 7 år etter – frisk som en fisk, skulle ikke vært mulig i følge sykehuset som drives av våre beste kreftspesialister.

Men 8 måneder etter diagnosen ble jeg erklært kreftfri og har vært det siden. Og det takket være at jeg valgte å gjøre noe i tillegg til det sykehuset anbefalte.

Gjorde egen research og ga ut bok og film

Min kreft ble starten på en reise i kreftuniverset, en utrolig spennende reise. Det jeg oppdaget på få år med studier og besøk i ulike forsker- og behandlingsmiljøer flere steder i verden, resulterte ikke bare i min komplette tilfrisking uten skader og mén, men også i dokumentarfilmen “Fri fra kreft” i 2019 og senere boken med samme navn (Gyldendal 2021).

Jeg tillater meg å hevde at kreft ikke er uflaks. Uflaksen er at de som burde vite fremdeles ikke vet, og derfor leter på feil sted. Og pasientene må fortsette å lide og dø i stadig større antall.

Terje har gitt ut boken "Fri fra kreft" der han forteller sin historie.

Terje har gitt ut boken «Fri fra kreft» der han forteller sin historie.

Kreft som metabolsk sykdom

Jeg er ikke alene om å hevde dette. En voksende gruppe forskere som har turt å lete utenfor “uflaksdogmets” inngjerdinger, sier de vet hva som skaper kreft.

En av de fremste er professor Thomas N. Seyfreid ved det prestisjetunge universitetet Boston College. Han leder et team på over 40 leger og forskere i USA og Europa.

Det er over 10 år siden han skrev boken “Cancer as a metabolic disease (Kreft som metabolsk sykdom)”, og viste hva som er den underliggende årsaken i kreftutviklingen; Dysfunksjonell respirasjon i mitokondriene.

Forårsaket av toksisk cellemiljø, som igjen er årsaket av ulike faktorer knyttet til kosthold, miljø og levesett, hvor også stress og traumer inngår.

Resultatet er celler som muterer for overleve i et for toksisk cellemiljø, og frikobler seg fra kroppens styresystemer og etablerer kreftsvulster.

Et typisk karakteristika er altså den endrede metabolske prosessen i cellen, cellens interne energiproduksjon, som ble oppdaget allerede for 100 år siden av den tyske nobelprisvinner Dr. Otto Warburg.

Kreftceller fermenterer primært glukose for å lage energi (ATP), og kan i liten grad bruke oksygen, fett eller protein som i friske celler.

Derfor øker de inntaket av sukkermolekyler dramatisk, noe som også utnyttes i PET-scanning for å detektere kreftceller.

Sukker er derfor et nøkkelord i å forstå kreft. Akkurat som sukker er et nøkkelord i de fleste kroniske sykdommer i følge ny forskning.

Likevel ber Kreftforeningen i sin rosa sløyfe aksjon, og i samarbeid med Circle-K, folk om å kjøpe vafler – fulle av sukker og hvete (som omdannes til sukker/glukose), for å skaffe midler til en kreftforskning som kanskje er på helt feil spor.

Kreftforeningen ber folk spise vafler fulle av sukker of hvete på Circle K, for å støtte sin rosa sløyfe aksjon.

Rådende teori om kreft: Uflaks-teorien

Rådende teori om kreft – den genetiske kreftteorien, eller uflaks-teorien, sier kreft oppstår som resultat av tilfeldige mutasjoner i arvestoffet under celledelingen.

Skadde celler klarer i enkelte tilfeller å slippe unna kroppens forsvarssystemer og blir slemme kreftceller.

Disse må fjernes eller drepes, og kirurgi, stråling, cellegift og ulike immunterapier er oppskriften i pakkeforløpet.

Men ingen garanti blir gitt for at kreften ikke kommer tilbake. Og når den gjør det er den ofte enda mer dødelig.

De største svulstene var enda større en denne og store som hamburgere.

De største svulstene var enda større en denne og store som hamburgere. Klikk på bildet for å se det klart (åpnes i ny fane).

Den metabolske teorien om kreft

Den nye metabolske teorien sier at kreft må behandles ved å fjerne årsaken.

Og det gjøres med flere grep, blant annet ved å avgifte kroppen, rense lever og lymfesystemer, reparere tarmlekkasjer, etablere en sunnere tarm og et rikere mikrobiom, styrke cellemembraner og ikke minst styrke immunsystemet.

Imens må kreftceller svekkes ved å minimere tilgangen på sukkermolekyler og blokkere glutamintilgangen i cellene. Til dette finnes ulike metoder.

I behandlingene inngår fasting, kostholdsomlegging og endringer i levesett. I tillegg kommer terapier med varmebehandling, hyperbar okygenterapi, med mer. Alt tilpasses individuelt til personen det gjelder.

Om kreften er spesielt aggressiv brukes også tradisjonelle metoder – dog i forsiktigere doser, for å bremse kreftutviklingen, mens rense- og reparasjonsprosessen pågår, uten å skade kroppen.

Ble helt kvitt kreften

Det var dette jeg gjorde ved hjelp av en dyktig biopat, – en spesialist i ernæringsmedisin, også kalt biologisk medisin. Etter fire måneder tok jeg også strålebehandling på de største svulstene for å påskynde prosessen.

Resultatet var at all kreft forsvant fra huden, fra mitt lymfesystem, og alle svulster krympet inn og ble borte. De største hadde vært som hamburgere (se filmen). En 8 år gammel psoriasis og en atopisk eksem forsvant på kjøpet.

Radiumhospitalet: «Flaks – et sjeldent lykkelig tilfelle»

Da Radiumhospitalet erklærte meg kreftfri var årsaken “flaks – et sjeldent lykkelig tilfelle”. Faktisk den første i Norge noensinne med denne krefttypen, sa de.

Men de ville ikke vite hva jeg hadde gjort på egen hånd. De hadde mer enn nok med å forske på de som ble syke og ikke tid til å forske på de som ble friske, sa onkologen. Det var da jeg bestemte meg for å lage film.

Etter at min historie ble kjent begynte henvendelsene å komme; “Jeg har kreft. Kan jeg få nummeret til biopaten”.

Biopater og behandling av kroppens allmenntilstand

Dessverre har vi alt for få biopater i Norge, men de som kan faget og har nok erfaring har fått mye å gjøre. Aldri før har tilstrømningen til biopatstudiet vært større enn nå. Fordi de gjør noe som virker!  Og fordi denne nye kunnskapen begynner å spre seg.

Selvfølgelig har de ikke lov til behandle kreft i følge lovverket, eller andre alvorlige sykdommer for den saks skyld.  Det har det sertifiserte helsevesenet monopol på.

Men de behandler kroppens allmentilstand, og resultatene uteblir ikke. Kroniske sykdommer – som skolemedisinen sliter med, kreft inkludert – har beviselig betydelig bedre kår med denne typen komplementær behandling.

Så hvorfor kan ikke dette taes inn i den generelle behandlingen? Hvorfor denne dogmatiske motstanden mot alt som leges med annet enn skalpell, stråling og dyre medisiner?

Min behandling hos biopat, inkludert alle kosttilskudd og isopatiske midler jeg måtte bruke gjennom 6 måneder, kostet i sum rundt 25.000 av egen lomme.

Hadde jeg bare fulgt sykehusets oppskrift ville min kreft ha spist minst 2-3 millioner av helsebudsjettet. I tillegg ville familien fått utgifter til min begravelse.

Terje Toftenes er i dag helt frisk, noe som ikke skulle være mulig i følge kreftlegene. Han er klar i sin tale: Kreft er ikke uflaks!

Terje Toftenes er i dag helt frisk, noe som ikke skulle være mulig i følge kreftlegene. Han er klar i sin tale: Kreft er ikke bare uflaks!

Kreft er ikke bare uflaks!

Så derfor blir jeg faktisk ganske oppgitt når jeg leser om Trude som ble evig skadet av kreftbehandlingen og at årsaken var uflaks. Fordi jeg nå vet det finnes en annen vei.

Og når forskning så tydelig forteller at hva vi spiser og hvordan vi lever og hva vi får i oss av miljøgifter er årsaken til kreft, mens avisene og professorene fremstiller kreft og andre kroniske sykdommer som uflaks, så er det jo nesten til å grine av.

Og verst av alt; “Ikke godt nok dokumentert effekt” er mantraet som brukes mot komplementær behandling, av de som ikke klarer å løse kreftgåten.

Jeg har fått mange mailer fra folk etter at jeg ledet dem til biopater, av typen;

“Jeg er kreftfri mot alle odds! Stor takk!”.

Det er blitt mange de siste årene. I boken “Seier” av Ragne Stendal Kaupang (Elefantus forlag), beskriver hun sin vei til full tilfriskning ved hjelp av komplementærmedisin i tillegg til sykehusbehandling.

En livmorhalskreft med spredning hadde opprinnelig gitt henne 3 måneder igjen å leve.

Og Øyvind Torp – selv lege – med boken “Selvforsvar mot kreft”, hvor han beskriver sin vei ut av kreftens favntak med egne grep (Les mer om Øyvind Torp og hans tiltak mot kreft her). Og det kommer stadig fler.

Så, tiden er overmoden for å åpne en ny dør inn mot kreftuniverset, og hvor flere doktorgrader sannsynligvis må puttes i skuffen og ny viten må få slippe til.

KREFT ER IKKE UFLAKS!

Og vi kan ikke lenger vente på at de som burde vite og som styrer systemet ikke er interessert i å høre.

Kilder og ressurser

Film av Terje Toftenes: Frifrakreft.no
Bok av Terje Toftenes: Fri fra kreft
Bok av Professor Thomas N. Seyfried: Cancer as a metbolic disease
Professor Thomas N. Seyfried v/ Boston College
Bok av lege Øyvind Torp: Selvforsvar mot kreft
Artikke av lege Øyvind Tord
Bok av Ragne Stendal Kaupang: Seier
Artikkel på nrk.no: Trude fikk kreft tre steder

Om Terje Toftenes

Terje Toftenes, født 1950, er filmskaper, forfatter og podcaster med bakgrunn fra NRK og den private mediebransjen. I over 40 år har han produsert informasjonsfilmer for næringsliv og organisasjoner, og har blant annet et 25 år langt samarbeid med Det Norske Veritas som produsent av temafilmer innen ulike teknologier.

Fra 2006 har han også drevet dokumentarfilmselskapet New Paradigm Films sammen med sin kone Ragnhild. Det har resultert i flere internasjonalt prisvinnende filmer om temaer innen paranormale fenomener, bevissthetsforskning og helse.

I 2019 lanserte han filmen “Fri fra kreft” og senere boken med samme navn, om sin egen reise i kreftuniverset, – fra uhelbredelig kreftdiagnose til full tilfriskning ved hjelp av komplementær medisin.

Han er også aktiv i Kostreform med arrangering av konferanser. Nye paradigmer innen medisin, vitenskap og spiritualitet er i dag hovedtemaer i hans podcast “Paradigmepodden”.

Podcast: Paradigmepodden (Spotify/Apple/Acast/Pocetcast)
Dokumentarfilmer: Paradigmefilm.no

Recent Posts
Viser 2 kommentarer
 • June Astrid Berget
  Svar

  Du blir hva du spiser.

 • Solveig Austvold7
  Svar

  Det er utrolig at legene ikke kan forske i hvordan pesticider og tilsetnings midler til prosessert mat virker i en menneskekropp. ER DE REDD FOR SIN PROFESJON OG STATUS TRO?
  Kostant stress for å holde fasaden og være såkaldt vellykket i samfunnet, pluss pengejag for å betale for alle stattussymboler noen Må ha er også en del av pakka. Når sykdommen er et faktum er det å beholde livet en tid lengere blir det fremste fokus Hva er egentlig meningen med livet. ? Vi har kun en rekke av nåtid..

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Start typing and press Enter to search