Er vi blitt lurt? Er høyt kolesterol ufarlig?

Er det et mål at totalkolesterol skal være under 5 mmol/L?

Du har sikkert opplevd kampanjer som skal få deg til å måle ditt kolesterol. Og hvis du hadde et totalkolesterol over 5 mmol/L, så ble du anbefalt tiltak for å redusere kolesterolverdien.

Men en studie i regi av Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT) sår tvil om nytten av å ha en totalkolesterolverdi under 5 mmol/L.

Forskerne hadde målt totalkolesterol hos alle villige nord-trøndere mellom 20 og 75 år på midten av 1990-tallet, og i studien er det kun de som ikke allerede hadde fått påvist hjerte- og karsykdom som er med.

Ti år etterpå telte de opp levende og døde nord-trøndere. Etter alle tradisjonelle forventninger burde dødeligheten bli høyere med økende kolesterolnivå, i hvert fall var forventningen at dødeligheten av hjerte- og karsykdom økte med kolesterolverdien.

Men det var ikke det forskerne fant.

Figuren under viser forskernes funn. Både for kvinner og menn var dødeligheten- uavhengig av dødsårsak – høyest blant de som hadde kolesterolverdier under 5 mmol/L.

Bilde fra ncbi.nlm.nih.gov.

Lavere dødelighet blant de med høyere kolesterol

For kvinner var det en jevn reduksjon av dødelighet med økende verdi av totalkolesterol, og kvinnene med en totalkolesterolverdi over 7 mmol/L hadde statistisk lavere dødelighet enn de med verdier lavere enn 5 mmol/L – det betyr at det ikke var et tilfeldig funn.

For menn var det også slik at den høyeste dødeligheten var blandt de som hadde totalkolesterol under 5 mmol/L. For menn var kurven mer u-formet slik at menn med kolesterolnivå mellom 5 og 7 mmol/L hadde statistisk lavere dødelighet enn menn med totalkolesterol under 5 mmol/L.

Tendensen var ganske lik når forskerne kun vurderte dødelighet av hjerte- og karsykdom, men det er ingen statistiske forskjeller. Forskerne brukte Statistisk sentralbyrås dødsårsaksregister som grunnlag for å identifisere dødsårsak. Vi har sett tilstrekkelig mange dødsattester til å vite at dette er usikre data.

Det som derimot er gode data, er død uavhengig av årsak. Og egentlig betyr det jo ikke så mye hva man dør av.

Sammenhengen mellom totalkolesterol og dødelighet er stikk i strid med det vi er opplært til å tro

Men det viktige i denne artikkelen er at sammenhengen mellom totalkolesterol og død er stikk i strid med det vi er blitt opplært til å tro. Forskerne ble overrasket over funnet og stiller i artikkelen spørsmål ved om dette er unikt for nord-trøndere eller om denne sammenhengen også gjelder andre befolkningsgrupper.

Hvis du vil lese hele artikkelen kan du følge lenken:

Link til forskningsartikkelen

I den nye boken av Erik og Sofie Hexeberg «Nytt blikk på kolsterol – er vi blitt lurt», finner du svar på hvorfor høyere kolesterol er forbundet med lavere dødelighet.

Nytt blikk på kolesterol – er vi blitt lurt?

I boken «Nytt blikk på kolesterol – er vi blitt lurt?» av Erik og Sofie Hexeberg vil du finne svar på om nord-trønderne er unike.

I boken utfordres myten om at det er en sammenheng mellom høye kolesterolverdier og hjerte- og karsykdom.

  • Og – er det slik at mye fet mat er årsaken til hjerte- og karsykdom?
  • Og er mettet fett farlig?
  • Og – er det noen grunn til å tro at du har mindre risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom dersom du bytter ut smør med Vita Hjertego’?
  • Og – vil du ha nytte av kolesterolsenkende medisin?

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Start typing and press Enter to search