Når pusten passerer inn gjennom nesen og gjennom nesehulen kalles det inspirasjon. Selv om det føles som luften passerer uhindret gjennom nesehulen, er det likevel en del beskyttelsesmekanismer i arbeid. Disse er en del av immunforsvaret.

Epitelvev med kraftige hår
Like innenfor neseåpningen finnes det et epitelvev med kraftige hår som danner et grovt filter. Dette filteret bidrar til å fange opp uønskede gjester, som mikroorganismer.

Skilleveggen som deler nesen i to består av brusk ytterst og beinvev bakerst.

Nesen

Nesen tilhører de øvre luftveier

Slimhinner
I nesen finner vi også slimhinner som inneholder rikelig med blodårer, noe som gjør at innåndingsluften varmes opp til kroppstemperatur.

Tre nesemuslinger
De tre nesemuslingene som stikker ut fra ytterveggene og inn i nesehulen, forsinker luften og øker slimhinneoverflaten. Dette bidrar også til fukting og oppvarming av lulften.

I nesehulen finner man altså et epitelvev som er utstyrt med flimmerhår og slimproduserende celler (respiratorisk epitel). Under dette respiratoriske epitelet ligger det kjertler som også produserer slim.

Mikroorganismer og partikler som har kommet seg forbi de ytterste nesehårene, setter seg fast i slimet. Når dette skjer vil flimmerhårene fra det respiratoriske epitelet frakte slimet med mikroorganismene til svelget der det svelges. I magesekken ødelegges mikroorganismene og partiklene av saltsyren i magen.

Nesen oppsummert

Luften som kommer fra nesehulen ned i svelget er altså delvis filtrert, den er oppvarmet og den har høy fuktighet. Dette bidrar til følgende:

  1. Det hindrer at lungene tørker ut
  2. Det beskytter lungene mot infeksjoner
  3. Det hindrer avkjøling av lungene

=== >>> Neste side: Bihulene

Start typing and press Enter to search