Bihuler

Våre bihuler er små hulrom med åpninger inn til selve nesehulen. Åpningene finnes i nesehulens yttervegger (på venstre og høyre side av nesen).

Våre bihuler er plassert i knoklene pannebeinet, kilebeinet, overkjevebeinet og silbeinet. De største bihulene finner du i kjevebeinet og i pannebeinet.

I likhet med i nesehulen har også våre bihuler slimhinner som består av respiratorisk epitel. Bihulene har såvidt vi vet ingen betydning for respirasjonen. Deres funksjon er uklar.

I følge Sand et al. har de antakelig betydning for gjenklangen eller resonansen til stemmen.

=== >>> Neste side: Bihulebetennelse

Start typing and press Enter to search