Trakea, eller luftrøret er en direkte forlengelse av strupehodet.

  • Trakea er 10-12 cm langt hos voksne
  • Det har en diameter på ca 2,5 cm
  • Det består av 16- 20 c- formete bøyler av hyalin brusk.

De c- formete bøylene har åpningen bakover. Bøylene er forbundet med hverandre vha elastiske bindevevsfibre. Disse bøylene som altså består av brusken hindrer sammenklapping av luftrøret (trakea) ved inspirasjon (undertrykk ved innpust) og de hindrer utvidelse av luftrøret ved overtrykk (ekspirasjon eller utpust).

På baksiden av treakea, der bøylene er åpne finner man glatt muskulatur. Denne muskulaturen gjør at diameteren på luftrøret kan reguleres.

Innvendig er luftrøret kledd med respiratorisk epitel. Dette epitelet inneholder celler som hver har flere hundre flimmerhår.

Akkurat som i nesehulen finner vi også her slim som partikler setter seg fast i. Flimmerhårene i hver av cellene går inn i slimlaget og fører slimet mot svelget. Når slimet når svelget blir det vanligvis svelget.

Stor slimproduksjon kan imidlertid gi slimklumper, noe som kan utløse hoste og behov for å spytte ut slimet i stedet for å svelge det. Dette kan skje ved f.eks sykdom, som bronkitt.

=== >>> Neste side: Luftrørsforgreiningene


Luftrøret kalles trakea og er 10-12 cm langt hos et voksent menneske.

Luftrøret kalles trakea og er 10-12 cm langt hos et voksent menneske.

Start typing and press Enter to search