Strupehodet (larynks) er et ca 6 cm langt rør som skaper en forbindelse mellom svelget og luftrøret.

Strupehodet består av flere typer brusk. I midten av strupehodet ligger adamseplet som er dannet av den fremre delen av skjoldbrusken. Like under ligger ringbrusken.

Strupehodet har en åpning mot svelget som kalles strupeporten (larynksinngangen). Over strupeporten ligger en skjeformet strupelokksbrusk. Det er denne elastiske brusken som presses ned når vi svelger.

På den måten dekker den luftrørsinngangen og maten hindres å gå ned i luftrøret. Den går dermed ned i spiserøret som da er eneste andre alternativ. Spiserøret ligger for øvrig bak luftrøret.

Stemmebåndene

Strupehodet inneholder også de to stemmebåndene. Stemmebåndene er to elastiske bånd som går gjennom selve hodet. De ligger like over inngangen til luftrøret (trakea).

Når luften strømmer forbi stemmebåndene vibrerer disse og det skapes lydbølger. Dess tykkere og dess lengre stemmebåndene er, dess mørkere lyd avgis.

Grunnen til at gutter får mørkere stemme enn jenter er at vårt strupehode vokser mer i puberteten hos gutter enn jenter. Dette gjør at stemmebåndene til gutter blir både tykkere og lengre enn hos jenter.

Dermed får de mørkere stemme. Det er dette som skjer når gutter kommer i stemmeskiftet.

Stemmebåndene beskytter også de nedre lufteveiene mot fremmedlegemer.

Hosterefleksen

Hosterefleksen beskytter i likhet med stemmebåndene de nedre luftveiene mot fremmedlegemer. Denne refleksen utløses av at noe har satt seg fast på slimhinnen i vårt strupehode eller i vårt luftrør.

Trykkøkningen som oppstår fører til at luften med fremmeldegemene presses ut gjennom strupehodet og videre opp og ut gjennom munnhulen.

=== >>> Neste side: Luftrøret


 

 

Strupehodet

Strupehodet er en del av luftveiene

Start typing and press Enter to search