Hva er yoga (yogaens historie del 1)

Når du hører ordet yoga får du kanskje opp indre bilder av mennesker i ekstreme fysiske positurer eller en person sittende med beina i kryss, lukkede øyne og med et fredfullt uttrykk i ansiktet. Denne artikkelen forsøker å gi et lite innblikk i yogaens historiske opphav og filosofiske bakgrunn.

Yoga har røtter langt tilbake i tid

Arkeologer har funnet indikasjoner på at yoga har vært praktisert i området av dagens India flere tusen år tilbake i tid (2500 fKr.). Yoga og ulike yogapraksiser nevnes allerede i det hellige indiske eposet Mahabaratha, som regnes som et av verdenshistoriens største litterære verker, og er datert til ca 900-400 år fKr.

Hva er yoga

Hva er yoga – Buddha statue – Foto: Kmarius/ Pixabay.com

Betydningen av ordet yoga

Ordet yoga har flere betydninger på sanskrit.* En av disse er «å forene», som på engelsk ofte oversettes til «union». En annen, og likeverdig definisjon, peker mot betydningene «kontemplasjon», «konsentrasjon», «meditasjon» og «separasjon».

Tilstanden man ønsker å oppnå er frihet fra frustrasjon eller lidelse, og en frihet til å oppleve virkeligheten «som den er», i sin sanne natur. Tanken er at så lenge vi mennesker feilaktig tar oss selv for å være våre tanker og følelser og har bindinger til det som er foranderlig; vi forsøker å holde fast på de delene av virkeligheten som vi liker og unngå de delene som vi ikke liker, kommer mennesket til å oppleve lidelse.

Yoga handler om å oppleve virkeligheten "som den er".

Yoga handler om å oppleve virkeligheten «som den er».

Virkelighetens to deler i yoga

I indisk filosofi består virkeligheten av to deler; purusha og prakriti. Purusha er det evige, formløse og uforanderlige, mens prakriti er det foranderlige, alt det som skapes og tilintetgjøres, det sansbare.

Mens man i vestlig filosofi gjerne skiller mellom kropp og sinn, tenker man i indisk filosofi at også tanker og følelser har form og dermed tilhører prakriti. Sinnet og kroppen hører til prakriti mens den rene bevisstheten – det som er uforanderlig- er purusha.

Ethvert levende vesen er sammensatt av purusha og prakriti. Den dypeste selverkjennelse er å innse purushas, bevissthetens, uforanderlige natur, og at denne ikke misforstås til å være prakriti, det som er foranderlig.

Mens man i vestlig filosofi gjerne skiller mellom kropp og sinn, tenker man i indisk filosofi at også tanker og følelser har form. Foto:_Sarangib/pixabay.com

Yoga kan være flere metoder

Yoga omfatter flere ulike metoder som alle kan lede til denne ønskede tilstand.

Disse er for eksempel:
Karma-yoga (handling), jnana-yoga (visdom) og bhakti-yoga (hengivenhet). Ofte, når ordet yoga er brukt uten nærmere beskrivelse, referer det til den metode som er beskrevet i Patanjalis Yoga Sutra; Raja Yoga, eller veien til yoga gjennom meditativ absorpsjon.

*Et indoarisk språk hvorav de eldste tekstene er fra ca 2000 år fKr. Ikke lengre en talt dialekt, men har fremdeles stor betydning i India ved at blant annet Hindi og andre moderne indiske litteraturspråk henter kulturord og vitenskapelige uttrykk fra sanskrit. Etter indisk oppfatning har sanskrit guddommelig opphav og er selv opphav til alle språk.

Ragnhild Solvang
yogafauske.no
#mindfulyogafauske

Kilder:
2009, North Point Press, Edwin F. Bryant; the Yoga Sutras of Patanjali
2016, Arneberg forlag, Karin Mæland og Basia Lipska Larsen; Yogafilosofi for hjertet
20.02.20: https://snl.no/sanskrit
Egne notater, Klassisk Yogafilosofi ved Akademi for Indisk Filosofi, vinteren 2020.

===>>>Neste artikkel: Yogaens historie del 2, yoga sutra

Start typing and press Enter to search