Yoga Sutra – den klassiske yogafilosofien (yogaens historie del 2)

Yoga Sutra ble sammenfattet av Patanjali en gang mellom 200 år før og 200 år etter Kristi fødsel og sees på som utgangspunktet for den klassiske yogafilosofien. Patanjali regnes ikke som forfatteren av innholdet, snarere samlet og systematiserte han en allerede eksisterende tradisjon.

Verket, som består av 196 sutras, eller korte vers, beskriver blant annet den tilstanden man er i når man har oppnådd yoga, hvordan man skal komme seg dit, og mulige hindringer på veien. En sutra, som betyr tråd, inneholder mange lag med informasjon og kan være vanskelig å forstå uten noen nærmere forklaring.

Derfor er det skrevet veldig mange kommentarer til hva som egentlig menes i de ulike sutraene, hvorav noen av de eldste kommentarene regnes som like betydningsfulle som Patanjalis Yoga Sutra selv.

 

Det finnes mange bøker om Patanjalis Yoga Sutra. Denne fra Edwin Bryant er en av dem. Boken inkluderer også kommentarer og forklaringer til sutraene fra mange av de tradisjonelle kommentatorene.

Praksisen av de åtte lemmer – ashtanga yoga

I Yoga Sutra er yoga definert som «å bringe sinnets fluktuerende tilstander til ro». Når sinnets fluktuerende tilstander er brakt til ro er man i en tilstand av klarhet og opplysthet og man erkjenner sitt sanne jeg. Det endelige målet og ultimate frigjøringen som kan gjøre slutt på menneskenes lidelse er når purusa separeres fra prakrti.

Veien til denne erkjennelsen og frigjøringen er ifølge Patanjali gjennom praksis av de åtte lemmene – ashtanga yoga.**

De åtte lemmene er yamas og niyamas; moralske og etiske retningslinjer, asanas; fysisk posisjon, pranayama; kontroll av pusten, pratyahara; kontroll av sansene, dharana; konsentrasjon, dhyana; meditasjon og samadhi; meditativ absorpsjon.

yoga sutra

Yoga Sutra. Sinnets fluktuerende tilstander kan sees på som ringer i vann. Yoga er å stilne sinnet, la ringene i vannet komme til ro. Foto: Levi XU/Unsplash.com

 

Yogapraksisen er i sin essens dermed en metode for å stilne og fokusere sinnet. Når sinnet blir stødigere vil man etterhvert oppleve større ro, være gladere, mer tilfreds, en økt følelse av kjærlighet og medfølelse og at man lever i harmoni med omgivelsene. Yoga er en metode som kan bidra til dette fordi praksisen av de åtte lemmene i yoga gir forandringer i sinnet og bidrar til større innsikt i virkelighetens natur.

Yoga inviterer oss til å stoppe opp og vende oppmerksomheten innover. Gjennom økt kontakt med kroppen og pusten oppnår vi økt tilstedeværelse og en større nærhet til det som er. Vi blir bedre kjent med våre automatiske tanke- og handlingsmønstre.

En regelmessig praksis i yoga gjør oss bedre kjent med oss selv, våre grenser, ønsker og behov, slik at vi kan ta gode valg for oss selv. En helhetlig yogapraksis fremmer dermed fysisk og psykisk helse, med de positive konsekvenser det har for alle deler av ens liv.

Ragnhild
yogafauske.no
#mindfulyogafauske

**Må ikke forveksles med yogaretningen ashtanga vinyasa yoga.

Kilder:
2009, North Point Press, Edwin F. Bryant; the Yoga Sutras of Patanjali
2016, Arneberg forlag, Karin Mæland og Basia Lipska Larsen; Yogafilosofi for hjertet
20.02.20: https://snl.no/sanskrit
Egne notater, Klassisk Yogafilosofi ved Akademi for Indisk Filosofi, vinteren 2020.

===>>>Neste artikkel: Yogaens historie del 3, vrittis

===>>>Forrige artikkel: Yogaens historie del 1, hva er yoga

Start typing and press Enter to search