Pårørende beskriver tap av nære som: Et stort svart hull, alt er meningsløst, skyldfølelse, livet snudd fullstendig opp ned, det som tidligere betydde noe er uviktig, håpløshet, meningsløshet. Urettferdighet, uutholdelig, uvirkelig. Bunnløs sorg, en atombombe hadde ikke vært verre. Kaos i hodet. Redd for å fullstendig miste forstanden. Hadde ikke noe verktøy jeg kunne ta frem for å takle dette.

Livskrevende hendelse som gir traume, stor sorg og for de lfeste påvirker de livet ut. Unaturlig død er plutselige og voldsomme dødsfall som selvmord, krybbedød, ulykker som flom og transportulykker, drap og massedrap.

Nære etterlatte er familiemedlemmer men kan også være kjærester eller nære venner. Reaksjonene preges av måten dødsfallet skjer på. De vil også preges av om det er en enkelthendelse eller om det skjer samtidig med mange andre som utøya eller 911. Ved store hendelser vil de etteralette få mye oppmerksomhet og støtte fra samfunnet og myndigheter. Mens ved isolerte ulykker eller selvmord blir ikke familiene sett av storsamfunnet og kan også overses av helsevesen og hjelpeapparat.

Sotre hendelser med stor medieoppmerksomhet kan også lede til for stort ytre fokus. Man må gjerne delta i retssaker, vente på dom for gjerningsmann o.l. slik at sorgprsoessen til den enkelte forstyrres.

Unaturlige og voldsomme dødsfall skjer brått og uventet og mange opplever også sterke sanseinntrykk. Dette gjør at man i tillegg til sorgen ofte også erfarer traume og kompliserte sorgreaksjoner.

Å oppleve å miste noen ved slike dødsfall er erfaringer som er langt utenfor det som vi mennesker vanligvis har verktøy for å mestre i hverdagen. Slike hendelser medfører ofte nedsatt funksjonsevne over lang tid,og for nære pårørende blir livet aldri «det samme igjen».

Plutselige voldsomme unaturlige dødsfall mer lidelse i ettertid enn ventede dødsfall.

De etterlatte vil ha behov for hjelp på flere måter. De henter ofte frem store mestringsressurser etterhvert, men trenger også annen hjelp. Vi kan si at de har behov for tre former for hjelp:

  1. Nettverksstøtte
  2. Likemannsstøtte (f.eks fra en organisasjon som LEVE)
  3. Profesjonell støtte

 

Kilder:
Underlid, Dyregrov og Thuen: Krevende Livserfaringer og Psykisk Helse 2016

Kilde: Når verden snues på hodet – etterlatte ved unaturlig død (s.101- 116) – Krevende livserfaringer og psykisk Helse.

Start typing and press Enter to search