Valg av medikamenter for å behandle hypertensjon er avhengig av det høye blodtrykkets årsak, alvorlighetsgrad, progresjonshastighet og komplikasjoner.

Husk formelen for blodtrykk: BT=Hjertets minuttvolum x Perifer motstand
Og formelen for minuttvolum: Minuttvolum = Slagfrekvens X Slagvolum

Med perifer motstand menes i praksis tykkelsen på de perifere blodårene. Du kan tenke på det som en hageslange. Dersom du har en jevn flom av vann gjennom slangen (minuttvolum) og klemmer på denne så vil trykket øke, strålen vil bli hardere.

Slik er det også med blodtrykket; Når blodårene trekker seg sammen øker blodtrykket. Dette gjelder imidlertid ikke de store årene som aorta men de mindre arteriene lengre «ute» i sirkulasjonssystemet. De er utstyrt med glatt endotelvev som kan trekke seg sammen.

Hjertets minuttvolum

Hjertets minuttvolum bestemmes av frekvensenen hjertet slår med multiplisert med mengden blod i hvert slag (slagvolum).

Formelen for hjertet minuttvolum blir da: Minuttvolum= Slagfrekvens x Slagvolum

Med dette i bakhodet er det enklere å forstå hvordan de forskjellige medikamentene fungerer. Vi deler behandlingsmetodene opp i medikamentell behandling og ikke- medikamentell behandling.

Ikke- medikamentell behandling av hypertensjon

Ved moderat hypertensjon i tre til ni måneder kan det forsøkes uten medikamenter. Tiltak som vil hjelpe er

  • røykestopp
  • nedsatt saltinntak
  • vektreduksjon
  • økt fysisk aktivitet
  • mindre alkohol

===   >>>   Neste side, trombose

Start typing and press Enter to search