Arteriosklerose rammer som navnet sier kun arterier og ikke vener. Arteriosklerose kan hemme blodstrømmen og på denne måten være en av flere faktorer som kan lede til at vevene som den aktuelle arterien forsyner med blod kan få oksygenmangel.

Arteriosklerose rammer først og fremst følgende 7 områder

  1. Aorta
  2. Kransarteriene, også kalt koronararteriene (hjertets blodforsyning)
  3. Halsarteriene
  4. Hjernearteriene
  5. Tarmarteriene
  6. Bekkenarteriene
  7. Lårarteriene

Ved stor oksygenmangel vil cellene i det aktuelle området kunne dø (nekrose). Det er dette som skjer ved hjerneslag og hjerteinfarkt. Det er imidlertid viktig å huske på at det er flere faktorer som spiller inn her. Vi vil gå igjennom disse på de neste sidene.

Arteriosklerose kan medvirke til blant annet angina pectoris, hjerteinfarkt og hjertesvikt, trombose og embolus, hjerneslag og lungeødem.

Plakkblødning og Trombedannelse

Ateromatøse plakk i arterieveggen er uelastiske, stive og sprø og det kan lett komme sprekkdannelser i disse. Dette øker faren dramatisk for særlig to alvorlige komplikasjoner, plakkblødning og trombedannelse. Trombedannelse er den mest interessante her, selv om plakkblødning også er svært alvorlig.

Plakkblødning betyr at blod trenger inn i plakket i arterieveggen slik at plakket øker i størrelse. I mindre arterier kan dette føre til at karet blir tilstoppet og blodstrømmen stanser. Trombose er litt mer komplisert og kan også gi svært alvorlige konsekvenser.

===>>>   Neste side,   atriefilmmer

Start typing and press Enter to search