Fenomenologi betyr «læren om fenomenene». Fenomenologi handler om det som viser seg. Altså det synlige. Den utforsker det subjektive perspektivet; Det å studere mennesket må gjøres utfra menneskets subjektive virkelighetsoppfatning.

Mennesker kan ikke studeres slik som ting kan studeres. De må istedet studeres som handlende, følende, menende, opplevende og forstående individer. Målet med en fenomenologisk tilnærming er å gi en presis beskrivelse av personenes egne perspektiver, opplevelser og forståelse.

Fenomenologi sier at ett og samme fenomen oppleves individuelt utifra hver persons bakgrunn, interesser og forståelse. To pasienter kan gjerne ha samme diagnose og liknende utfordringer, men deres opplevelse vil være forskjellig. Opplevelsen vil i stor grad bestemmes av deres bakgrunn, interesseområder og forståelse.

Fenomenologi handler med andre ord om den subjektive opplevelsen av situasjoner.

Fenomenologi opprinnelse

Fenomenologi er en erfaringsorientert tradisjon, som har en annen oppfatning enn empirisme og positivisme. Som beskrevet rettes oppmerksomheten mot hvordan verden oppleves for subjektet.

Fenomenologi kalles gjerne for bevissthetsfilosofi eller konstitusjonsfilosofi. Bevisstheten karakteriseres ved at den er intensjonell. Med dette menes det at bevisstheten aldri er tom. Den er alltid rettet mot noe, og fra noe. Det er en bevissthet om noe.

Mens målet med empiristisk/positivistisk forskning er eliminering av det subjektive, handler fenomenologi om det motsatte, nemlig å få frem den subjektive opplevelsen. Den subjektive opplevelsen av fenomener er en forutsetning for å oppnå forståelse.

Ifølge Thornquist regnes Husserl som grunnleggeren av fenomenologien, mens Szhutz er kjent for å gi fenomenologi en sosial forankring. Ponty knyttet subjektiviteten til kroppen.

fenomenologi

Fenomenologi handler om menneskers personlige opplevelser av noe

Oppsummert om fenomenologi

  • Læren om fenomenene
  • Handler om den subjektive oppfatning
  • Mennesker kan ikke studeres slik som ting studeres
  • Kalles ofte bevissthetsfilosofi – bevisstheten er alltid rettet fra og mot noe, den er aldri tom
  • Husserl regnes som grunnlegger

Kvalitativ metode er en fenomenologisk tilnærming til forskning.

Du kan lese mer om kvalitativ metode her

Kilder:
Thornquist, Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori – for helsefag, 2015 – kap.1 og 4

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Start typing and press Enter to search