En trombose eller blodpropp består hovedsaklig av trombocytter, erytrocytter og fibrin og henger vanligvis fast i endotelet i arterieveggen. Dette er en fast masse som dannes enten i arterier eller i hjertet.

Tromben kan tette til blodkaret og slik bidra til  infarkt (celledød/nekrose). Dette inkluderer alvorlige tilstander som hjerneslag og hjerteinfarkt. La oss se på hvordan en trombe dannes.

Disponerende faktorer

 • Skade og sykdom i karveggen (ofte ved arteriell trombose)
 • Langsom blodstrøm (i vener, venetrombose)
 • Økt koagulasjon i blodet

De viktigste disponerende faktorene er de to første, skade i karvegg og langsom blodstrøm. Økt koagulasjonstendens kan man risikere ved røyking, hjertesvikt, store traumer, kreft og andre årsaker.

Trombose oppstår både i vener og i arterier. De vanligste og dermed viktigste er i arterier. Venetrombose og arteriell trombose har vanligvis forskjellige årsaker.

trombose

Trombose kan lede til infarkt

Slik oppstår arteriell trombose

 1. Fettavleiringer som aterosklerose gjør at veggen i blodåren buler inn i lumen (hulrommet i blodåren der blodet strømmer)
 2. Virvler oppstår i blodstrømmen
 3. Endotel i arterieveggen kan bli revet av som følge av den virvlende blodstrømmen som øker belastningen på endotelet
 4. Blodplatene (trombocyttene) har som oppgave å stanse blødning. Når endotelvevet er revet av kommer disse trombocyttene i kontakt med kollagen i karveggen og de tror det er blødning. Dermed klistrer de seg sammen for å stanse blødningen
 5. Området som er skadet blir nå dekket av blodplater og fibrintråder felles ut
 6. Dette fører til økt hindring av blodstrømmen, som igjen fører til at mer fibrin felles ut og mer trombocytter klistrer seg på
 7. Trombedannelsen er nå i gang som en selvforsterkende prosess

Trombedannelse i arterier kan på denne måten til slutt tette igjen hele arterien. De kan også løsne (de kalles da for embolus) for så å flyte med blodstrømmen til et sted der de ikke kan passere og bli sittende som en kork og slik hindre blodstrømmen til det aktuelle området.

To eksempler på konsekvenser av dette er hjerneslag og hjerteinfarkt.

Om dette skjer i en kransarterie (leder oksygenholdig blod til hjertet) vil hjertecellene dø av oksygenmangel og vi vil kunne få et hjerteinfarkt. Om embolusen setter seg fast i en arterie som tilfører O2 til hjernen vil vi oppleve hjerneinfarkt (også kalt slag).

Venetrombose – blodpropp i en vene
Venene er de blodårene som leder blodet tilbake til hjertet mens arterier er de blodårene som leder blodet fra hjertet og ut i kroppen. Det er noen andre forskjeller på vener og arterier som er interessant i forhold til trombosedannelse.

 • Blodstrømmen i venene er langsommere enn i arteriene.
 • Venene er i motsetning til arteriene utstyrt med klaffer som skal hindre blodet i å renne «feil vei». Årsaken til venetrombose er vanligvis langsom blodstrøm
 • Blodtrykket i venene er lavere enn i arteriene
 • I vener forekommer ikke arteriosklerose (fettavleiringer i arterie-veggen)

Hvorfor oppstår likevel trombose i venene?
Årsakene til venetrombose kan være flere

 1. Sannsynligvis spiller langsom blodstrøm en viktig rolle
 2. Veneklaffene som snevrer inn blodkarene kan påvirke ved å snevre inn karene slik som en arteriosklerose
 3. Veneklaffene kan sannsynligvis skades av ytre traumer
 4. Utvendig trykk kan også sannsynligvis utløse venetrombose

Ved bruk av leggmusklene pumpes veneblodet tilbake til hjertet. Dersom musklene i beina ikke brukes vil det dermed gå utover blodstrømmen tilbake til hjertet. Derfor vil langvarig sengeleie eller andre grunner til inaktivitet være en av de viktigste faktorene som disponerer for venetrombose.

Hva skjer med tromben
Det kan skje flere ting med en trombe etter at den har manifistert seg

 1. Den kan føre til infarkt, hjertesvikt, slag og pasientens død
 2. Den kan bli oppløst av fibrinolytiske enzymer
 3. Den kan bli erstattet av arrvev
 4. Den kan forsvinne ved at den blir omdannet til en del av en større blodåre som gjenoppretter blodstrømmen
 5. Den kan løsne fra karveggen og flyte rundt i blodbanen. Tromben kalles da en embolus, slik det er nevnt over. En embolus er potensielt svært farlig der den flyter rundt i blodet frem til den kommer til en arterie som er for smal til å romme den. Den setter seg da fast og kan forårsake alvorlig skade på vev, som nekrose (infarkt).

Den verste konskevensen av trombose er infarkt. Infarkt er svært vanlig i Norge og i vesten og er årsak til mange dødsfall og alvorlige lidelser.

===>>>   Neste side, hjerneslag

Start typing and press Enter to search