Vi har i Norge ca 450 nye tilfeller av eggstokkreft hvert år. Årsaken til eggstokkreft er usikker men man antar at faren øker i takt med antall eggløsninger. P- piller virker derfor forebyggende. Risikoen for å få eggstokkreft blir også lavere jo flere svangerskap kvinnen har gjennomgått.

Symptomer

Tidlig i forløpet oppstår det få symptomer og personen vil derfor ikke merke noe. Sykdommen har derfor ofte spredd seg til andre steder i kroppen som ikke nødvendigvis er i nærheten av der sykdommen oppstod, når den først blir diagnostisert. Vi sier da at sykdommen har metastasert.

Metastase betyr at en infisert celle eller svulst fra et sykdomsområde fraktes via blodbanen til organer eller vev andre steder i kroppen.

Typiske symptomer på eggstokkreft
 • Forandringer ift vannlating og avføring
 • Akutte smerter
 • Ubehag ved samleie (dyspaneuri)
 • Allmennsymptomer som tretthet, vekttap og dårlig appettitt
 • Utspilt buk
 • Blødningsforstyrrelser
 • Oppfylt buk/kul i buken

Diagnostisering

 • Gynekologisk undersøkelse
 • Bildeundersøkelse
 • Biopsi ved laparoskopisk teknikk
 • Blodprøve med måling av tumormarkører

Behandling

Ved eggstokkreft er behandlingen fjerning av eggstokk, livmor og eggledere ved hjelp av kirurgi.

Ved spredning

Dersom det foreligger metastaser, det vil si spredning av kreften til andre vev og organer, behandles dette med cytostatika, også kalt kjemoterapi og cellegift. Det vil si medisiner som dreper cellene. Strålebehandling og hormonbehandling er andre metoder som også benyttes.

 • Cytostatika (cellegift)
 • Strålebehandling
 • Hormonbehandling

Prognose

Siden svulstene ligger i bukhulen der det er god plass lever man ofte lenge med kreften uten å ha symptomer. Den er derfor vanskelig å oppdage på et tidlig stadium. Dette gjør at mange har en langtkommen sykdom når kreften først påvises.

Som med andre former for kreft og sykdom vil prognosen avhenge av spredning og utvikling av sykdommen.

Faktorer som

 • generell helsetilstand
 • alder
 • kosthold
 • livsstil

vil også kunne påvirke. Prognosen er med andre ord svært individuell. I snitt er imidlertid prognosen ganske dårlig, dette har sammenheng med at den ofte oppdages sent og at det da ofte har skjedd en spredning av kreften.

===   >>>   Neste side, kvinners menopause

Start typing and press Enter to search