Livmorhalskreft er en av de vanligste kreftformer som rammer kvinner. I Norge rammes rundt 300 kvinner årlig av sykdommen, og ca 100 kvinner dør av sykdommen. Cancer cervicis uteri rammer kun kvinner som har vært seksuelt aktive, og faren øker med mange sexpartnere. Kreften oppstår i overgangen mellom plateepitelet og sylinderepitelet i livmorhalsen. En vanlig årsak er infeksjon av HPV- viruset.

Halvparten av alle kvinner som rammes av livmorhalskreft har ikke tatt celleprøver de siste tre år. Det anbefales fra myndighetene at alle kvinner deltar i screening undersøkelse som vil si at du får tatt en celleprøve fra livmorhalsen hvert tredje år.

Antallet tilfeller med livmorhalskreft er redusert betydelig etter at man satte i gang masseundersøkelsen mot livmorhalskreft (screening). Se link til denne undersøkelsen på slutten av siden.

Årsaken til dette rådet er at livmorhalskreft har lite tidlige symptomer og kreften har ofte utviklet seg når den først oppdages. Ved å gå til screening (undersøkelse minst hvert tredje år) vil kreften kunne oppdages tidlig og sjansen for å bli kurert økes da dramatisk.

Livmorhalskreft må ikke forveksles med livmorkreft som er en annen type kreft.

Symptomer

Forstadier til livmorhalskreft gir lite eller svake symptomer. Dersom sykdommen er mer langtkommen kan det oppleves symptomer som

 • smerter
 • blødninger (ofte ved samleie)
 • dråper med blod i urinen
 • blodig utflod
 • Senere stadier: Avføring og urin i skjeden

Kan livmorhalskreft forebygges?

En viktig årsak til livmorhalskreft er infeksjon med Humant papillovirus (HPV). Dette viruset er vanligvis helt ufarlig og gir ingen symptomer, og de fleste kvinner som er seksuelt aktive blir infisert med HPV- viruset som smitter ved seksuell omgang. Undersøkelser viser at èn prosent av de som får HPV kan utvikle livmorhalskreft.

Det er derfort innført HPV- vaksine, en vaksine som kan medvirke til å begrense faren for å utvikle livmorhalskreft som følge av HPV- infeksjon.

For å forebygge utvikling av kreft i livmorhalsen anbefales det som nevnt over, at alle kvinner over 22 år går til rutinemessig undersøkelse der det blir tatt en cytologisk prøve. Da børster legen av celler fra overflaten av livmorhalsen og sender disse til analyse. Man vil da kunne oppdage kreften i et tidlig stadium og prognosen vil kunne være god. Faren for å bli infertil, dvs at du ikke kan få barn, blir da også mye mindre.

Forebyggende tiltak mot livmorhalskreft er kort oppsummert

 • Screening
 • Får sexpartnere
 • Kondom
 • HPV- vaksine

Behandling

Dersom kreften oppdages tidlig er prognosen god. Behandlingen kan da være et lite inngrep som ikke påvirker din evne til å få barn.

Dersom kreften er mer langtkommen vil det være nødvendig å fjerne hele livmoren med lymfeknuter. Cellegift kombinert med strålebehandling er da også aktuelt.

De fire stadiene ved livmorhalskreft

 1. Første stadium. Det er kun funnet svulst i selve livmorhalsen
 2. Andre stadium. Svulsten har vokst ut i omkringliggende vev eller til øvre del av skjeden
 3. Tredje stadium. Svulsten har vokst til nedre del av skjeden eller til bekkenveggen
 4. Fjerde stadium. Svulsten har vokst til andre deler av kroppen, som urinblæren eller endetarmen

Link til kreftregisterets informasjon om «masseundersøkelsen mot livmorhalskreft»

===   >>>   Neste sykdom, eggstokkreft

Start typing and press Enter to search