Menopause er tidspunktet der den siste menstruasjonen i en kvinnes liv inntreffer. Menopausen oppstår vanligvis i alderen 45-55 år. Gjennomsnittsalderen er 52 år. Menopausen kan også inntreffe tidligere eller senere i noen tilfeller, uten at det er noen fare med dette.

En lege vil si at en kvinne har hatt sin menopause når det har gått ett år siden siste menstruasjon.

Klimakteriet, eller overgangsalderen er en betegnelse på perioden rundt den siste menstruasjonen, og starter altså før menopausen. På grunn av nedsatt østrogenproduksjon i denne perioden vil de fleste kvinner oppleve en del symptomer i overgangsalderen.

Østrogen

Hormonet østrogen har stor påvirkning på en kvinnes kropp og påvirker

 • Menstruasjonsblødningene
 • Stimulerer underlivets slimhinner
 • Øker sex- lyst
 • Hindrer tap av bensubstans og motvirker slik osteoporose
 • Østrogen påvirker muligens også psyken på en positiv måte

Symptomer

De fleste symptomene kommer altså av at østrogenproduksjonen avtar. De vanligste symptomene i overgangsalderen er

 • Hetetokter, både milde og sterke
 • Nattesvette
 • Slimhinnene i skjeden blir tørrere og tynnere, noe som kan gi smerter ved samleie
 • Slimhinnene i urinveiene tynnes ut, noe som kan øke faren for urinveisinfeksjon (UVI), og gi smerter ved urinering
 • Minsket sexlyst
 • Søvnproblemer
 • Osteoporose
 • Psykisk: Depresjon, humørsvingninger, tretthet, irritabilitet, angst

Faren for hjerte- og karsykdommer øker også i forbindelse med overgangsalderen.

Behandling

Den vanligste behandlingen for overgangsalder er hormonbehandling med en kombinasjon av østrogener og gestagener. Østrogen er et hormon som kvinnen selv produserer men som avtar i overgangsalderen. Det ble derfor på 1950- tallet utviklet syntetisk østrogen og gestagen (gestagen er hormonhermere som har liknende effekt som progesteron).

Østrogen bidrar til livmorsvekst mens gestagenet bidrar til å sette i gang blødning fra livmorshinnen. På denne måten hindrer gestagenet livmoren i å vokse seg for stor. Dersom det kun blir gitt østrogen til en kvinne med livmor in takt vil livmorshinnen vokse seg for stor, noe som også kan lede til kreft.

En kvinne som har fått sin livmor fjernet vil ikke ha behov for gestagen og kan behandles med østrogen alene. Østrogen kan også gis lokalt i skjeden og urinveiene dersom det er der hovedproblemet er for den aktuelle kvinnen.

Hormonbehandling er ment å dempe symptomer som

 • Tørrhet i slimhinnene i skjede og urinrør
 • Bedre psykisk helse
 • Motvirke osteoporose
 • Gi bedre sexlyst
 • Dempe hetetokter og søvnproblemer

Bivirkninger ved hormonbehandling

Hormonbehandling av kvinner i overgangsalderen har i mange år vært kontroversielt og mange kvinner er sterkt i mot slik behandling. De mener at overgangsalderen er en naturlig prosess som ikek bør tukles med. Noe av årsaken til deres skepsis er de mange og alvorlige bivirkningene som kan oppstå, spesielt ved lengre bruk (over 5 år). Disse inkluderer

 • Brystkreft
 • Dyp venetrombose (DVT)
 • Hjerte- og karsykdommer
 • Hjerneslag

Kan symptomene i forbindelse med overgangsalderen dempes med livsstil ?

Selv om det ikke er vitenskapelig bevist er det mange som gir følgende råd til livsstilsendringer, noe som kan dempe plagene i klimakteriet

 • Sunt kosthold
 • Vektkontroll, unngå overvekt/ fedme
 • Regelmessig trening
 • Kontrollert alkoholforbruk
 • Ikke røyke

===   >>>   Neste side, oversikt over de kvinnelige kjønnshormonene

Start typing and press Enter to search