Endometri-lignende vev utenfor livmoren. Gjerne på eggstokker, bukhinnen, eller på muskellaget i uterus. 1-2% av kvinner får diagnosen. Kan påvises hos 20% av symptomfrie kvinner vha laparoskopi.

Årsaker

Man vet ikke årsaken til endometriose. Endometriosevevet går gjennom de samme sykliske endringer som endometriet i uterus under menstrusajonssykluser.  Det vokser altså under menstruasjonen, slik som endometriet (slimhinnen i livmoren).

Finnes oftest på

 • bukhinnen
 • ligamentene rundt livmoren
 • mellom endetarm og livmor
 • på eggstokkene (ovariene)
 • kan i sjeldne tilfeller finnes på vagina, i rektum, i lunger eller etter operasjonssår

Symptomer

Typiske symptomer er

 • Sekundær dysmenoré (smerter under menstruasjon)
 • Sykliske menstruasjonssmerter (smerter i siste del av syklusen)
 • Dyspaneuri (smerter ved samleie)
 • Smerter ved avføring

Det er ingen sammenheng mellom symptomenes styrke og utbredelsen av endometriosen. Man kan ha sterke smerter ved kun minimale endringer. Samtidig kan man være symptomfri med stor endometriose-utvikling.

Komplikasjoner

 • Invalidiserende kroniske smerter ved svære former for endometriose
 • Infertilitet (barnløshet)
 • Kan sjeldne ganger gi blødning fra tarmen

Behandling

Hovedpoengene med den medisinske behandlingen er å dempe smerter og å stoppe blødningen. Man ønsker med behandlingen å oppnå amenoré (fravær av menstruasjon). Det vil hemme østrogenproduksjon og dermed østrogenets påvirkning på endometriet. Behandlingsmetodene er

 • NSAIDs og smertestillende midler
 • P- piller
 • Gestagen kontinuerlig
 • Gn-RH- antagonister ved større tilfeller. Gn- RH stimulerer LH og RH produksjon, to hormoner fra hypofysen som igjen stimulerer til østrogenproduksjon i ovariene. Ved å hemme disse hemmes også østrogenproduksjonen
 • Kirurgi, fjerning av endometriose-vevet, eller større deler av området dersom det er nødvendig
  – I noen tilfeller kan fjerning av uterus, ovarier og eggledere være nødvendig

===   >>>   Neste kvinnesykdom, bekkeninfeksjon

Start typing and press Enter to search