Kan B-vitaminer og omega-3-fettsyrer hindre utvikling av demens?

Blir demensutvikling påvirket av B-vitamin og omega-3- inntak?

Sofie Hexeberg er lege og bruker mat som medisin. Hun er kurs- og foredragsholder og driver Dr. Hexebergs klinikk sammen med sin mann Erik Hexeberg. Sofie bidrar med utvikling av kostplaner, kvalitetssikring og artikler for omhelse.no.

Mange av våre pasienter har lave nivåer av de to B-vitaminene som vi måler, B-12 og folat (B-9 vitamin). Ofte er disse lave verdiene innenfor de oppgitte referansegrensene.

Referansegrensene er imidlertid kun et uttrykk for at 95 % av antatt friske personer har verdier mellom øvre og nedre referanseverdi. Referanseverdiene sier lite om hva som er optimalt.

Flere pasienter som får injeksjoner med vitamin B-12, kjenner at de må ha påfyll av B-12 selv om den målte vitamin B12-verdien er langt over nedre grense. Det er nok et uttrykk for at det er individuelle forskjeller som vi ikke er flinke nok til å ta hensyn til.

 

Ofte ser vi også en høy verdi av aminosyren homocystein hos dem som har lavt B-vitamin-nivå. Homocystein er en aminosyre kroppen lager selv. Et høyt homocysteinnivå er et uttrykk for det vi kaller «høyt oksidativt stress». Høyt oksidativt stress er blant annet forbundet med betennelser i kroppen og også økt aldringshastighet.

Et høyt homocysteinnivå ser en også ved kognitiv svikt, demens og Alzheimers sykdom. Forskere har derfor gjort forsøk med tilskudd av B-vitaminer for å redusere homocysteinnivået og hindre utvikling av demens. I studien jeg skal omtale har de vurdert hjernestørrelsen med MR-bilder.

Normalt blir hjernen noe mindre med alderen (atrofi), men hos dem som utvikler demens går denne utvikling mye fortere enn vanlig. Forskerne har også sett at et lavt nivå av B-12 vitamin og et høyt homocysteinnivå er forbundet med at hjernen raskere blir mindre.

En forskergruppe i Oxford har gjennomført en studie hvor de har gitt eldre pasienter med mild kognitiv svikt behandling med B-vitaminer (B-6, B-9 og B-12) eller placebo i to år. Ved starten av studien var det gjennomsnittlige vitamin B-12-nivået dobbelt så høyt som det som angis som nedre referansegrense i Norge.

Hovedresultatet var at de som fikk B-vitaminer beholdt hjernen sin bedre enn de som fikk placebo. B-12 vitamin-nivået var etter 2 år dobbelt så høyt som ved starten av studien for den gruppen som fikk vitamin B12.

Lege Sofie Hexberg skriver i artikkelen at tilskudd av omega-3 og B- vitaminer kan forbedre hjernens funksjon og motvirke demens.

I en helt fersk analyse av denne studien har forskerne sett på hvilken effekt innholdet i blodet av omega-3 fettsyrer hadde for resultatet av B-vitaminstudien. De delte opp pasientene i tre grupper avhengig av mengde omega-3 fettsyrer i blodet. For de som hadde lavt nivå av omega-3 fettsyrer i blodet spilte det ingen rolle om de fikk tilskudd av B-vitaminer eller ikke – de mistet like mye av hjernen. Derimot var det slik at jo høyere nivået av omega-3 fettsyrene var i blodet, jo bedre var effekten av B-vitamintilskuddet.

I gruppen med høyest omega-3 fettsyrenivå ga tilskudd av B-vitaminer nesten en halvering av tapet i hjernemasse sammenlignet med dem som ikke fikk B-vitaminer.

Studien indikerer at B-vitaminer og omega-3 fettsyrer virker sammen i å bevare hjernen mot forfall. Forskerne ønsker å gjøre en studie av om kombinasjonen av tilskudd av B-vitaminer og omega-3 fettsyrer gir bedre effekt enn en av delene alene. Forskerne har jo her ikke sett på tilskudd av omega-3 fettsyrer, men bare konsentrasjonen av omega-3 i blodet.

Selv om forskerne er forsiktige med å slå fast at tilskudd av omega-3 fettsyrer og B-vitaminer sammen er gunstig for å bevare hjernen, er det neppe noen stor risiko å sørge for at vi får i oss nok av begge deler, enten gjennom et kosthold med mye fisk, nøtter og grønnsaker eller ved tilskudd.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Start typing and press Enter to search