Nyresykdommer er enten sykdom som angriper nyrene eller komplikasjoner fra andre sykdommer.

Blant de vanligste sykdommene som kan gi nyresykdommer finner vi hypertensjon (høyt blodtrykk) og diabetes mellitus. Nefrologi er læren om nyresykdommer.

Immunologiske sykdommer kan gi nyresykdommer

Det finnes også mange immunologiske sykdommer som angriper nyrene og kan gi nyresykdommer. I hvor stor grad nyrene er rammet ved andre sykdommer er ofte avgjørende for alvorlighetsgrad og prognose.

Dialysebehandling og transplantasjon

Innføring av dialysebehandling og nyretransplantasjon er blant de virkelig store fremskritt og nyvinninger innen medisin. Det er gjennomført mange tusen nyretransplantasjoner i Norge og hundrevis av personer med nyresykdommer er under dialysebehandling i påvente av nyretransplantasjon.

Hvordan nyrene fungerer

Vi har alle to nyrer. Nyrene er kroppens rensestasjon og samler opp væske med avfallsstoffer fra blodet.

På nyrene henger urinlederne (ureteres) som leder væsken til urinblæren (vesica urinaria). Fra urinblæren renner urinen gjennom urinrøret og ut av kroppen. Urinrøret er hos kvinnen 3-4 cm langt og opp til 20 cm langt hos mannen. Hos mannen leder urinrøret også sæd.

Nyresykdommer

Nyresykdommer, bilde fra http://www.dialysis-do-or-die.com/

Nyrenes primære oppgaver

Nyrene har i oppgave å holde det indre miljø konstant ved å «rense» blodet for overflødige stoffer. Nyresykdommer og nyresvikt vil derfor kunne gi alvorlige følger. Primæroppgavene til nyrene er

 • Regulere utskilling av vann
 • Regulere utskilling av elektrolytter
 • Regulere syre base- balansen
 • Skille ut avfallsstoffer som karbamid og kreatinin
 • Produsere hormoner (erytropoietin og renin) og å aktivere D- vitamin
 • Regulere blodtrykket vha Rening og RAS- systemet

De viktigste nyresykdommene

 • Glomerulonefritt – Nyrebetennelse
 • Pyelonefritt – Nyrebekkenbetennelse
 • Diabetisk nefropati
 • Cystenyrer
 • Nefrosklerose
 • Kronisk nyresvikt (uremi)
 • Akutt nyresvikt

De fem første på denne listen kan lede til kronisk nyresvikt, også kalt uremi. Uremi kan kalles sluttstadiet av de andre alvorlige sykdommene. På de neste side går vi gjennom disse sykdommene en etter en.

===>>> Neste side: Glomerulonefritt

Start typing and press Enter to search