Akutt nyresvikt inntreffer raskt, i motsetning til kronisk nyresvikt som kommer over tid som følge av andre sykdommer.

Akutt nyresvikt fører til at karbamid og kreatinin hoper seg opp i blodet. Man får alvorlige elektrolyttforstyrrelser, særlig hyperkalemi.

Ved akutt nyresvikt avtar som oftest urinmengden, men ved noen tilfeller opptrer akutt nyresvikt uten av urinmengden avtar.

Oligurisk og non-oligurisk akutt nyresvikt

Ved akutt nyresvikt vil urinmengden avta kraftig. Akutt nyresvikt deles inn i oligurisk og non-oligurisk.

Oligurisk er den klart vanligste og medfører at urinutskillelsen er redusert til under ca 400-700 ml per dag. Non-oligurisk  betyr at urinmengden ikke er nedsatt.

Akutt nyresvikt betyr at nyrenes kapasitet til å filtrere blodet er redusert. Dette kan føre til avfallsstoffer i blodet, endringer i syre/base balanse og saltkonentrasjonen. Disse tingene kan være livstruende.

Akutt nyresvikt deles inn i tre grupper (etter årsaker)

1. Prerenal nyresvikt

Ved prerenal nyresvikt reduseres blodgjennomstrømningen gjennom nyrene på grunn av

 1. Hypotensjon (lavt blodtrykk)
 2. Sepsis (blodforgiftning)
 3. Pankreatitt (bukspyttkjertelbetennelse)
 4. Blødning
 5. Dehydrering

Dette fører til iskemisk nyreskade, noe som betyr at nyrene ikke får tilført tilstrekkelig med oksygen til å fungere normalt. Iskemi er den hyppigste årsaken til akutt nyresvikt.

For å behandle denne iskemien vil man tilføre væske, heve blodtrykk (ofte vha dopamin), samt følge diurese (observere hvor mye urin som kommer ut ved hjelp av en flaske/ pose med målestreker på)  ved hjelp av blærekateter.

2. Renal nyresvikt

Med renal nyresvikt menes toksisk skade i nyren. Dette kommer ofte av

 1. Soppforgiftning
 2. Frostvæske
 3. Løsemidler
 4. Medikamenter
 5. Ikterus
 6. Hemolyse
 7. Akutt glomerulonefritt

Behandling rettes også her mot årsak.

Dersom pasienten for eksempel har inntatt frostvæske vil man gjennomføre hemodialyse (ofte brukt) eller tilføre etanol for å fjerne forgiftningen.

3. Postrenal nyresvikt

Den tredje årsaken til akutt nyresvikt er hindring av urinveiene. Dette kan komme av svulster, nyrestein eller prostatahypertrofi (forvokst prostata). Behandling er å fjerne obstruksjonen ved kirurgi.

Symptomer

Akutt nyresvikt kan gi en hel del symptomer. Listen er lang, her er noen av de vanligste

 • Oppkast
 • Forvirring
 • Urinlukt av ånden
 • Blødninger
 • Nedsatt urinmengde
 • Feber
 • Tretthet
 • diarè
 • utslett

Behandling

Behandling av akutt nyresvikt rettes alltid  mot årsak dersom det er mulig. De vanligste metodene er

 • Ved overhydrering – Væskereduksjon
 • Ved hyperkalemi
  • Dialyse eller
  • Ionebytter – Polystyrensulfonat peroralt eller rektalt. Dette binder kalium lokalt i tarmen og det forsvinner ut gjennom avføringen
 • Ved postrenal nyresvikt – Fjerne obstruksjonen kirurgisk
 • Ved acidose (syreforgiftning) – Tilføre base (natriuhydrogenkarbonat)

Ved akutt nyresvikt vil man alltid overvåke diuresen til pasienten ved hjelp av et kateter og målebeger. Man vil da se hvor mye pasienten urinerer f.eks per dag.

===>>>   Neste side: Kronisk nyresvikt (uremi)

Start typing and press Enter to search