Ved akutt glomerulonefritt utvikler betennelsen i glomerulusnøstene i nyrene seg raskt. 

Man kan bli helt frisk fra akutt glomerulonefritt, i motsetning til ved kronisk glomerulonefritt.

Akutt glomerulonefritt kan ubehandlet føre til kronisk glomerulonefritt.

Symptomer på akutt glomerulonefritt

Dette er de vanligste av mange symptomer som kan opptre som følge av akutt glomerulonefritt.

 1. Proteinuri og hematuri: Betennelsen gir skade og lekkasje i glomerulusmembranen, og proteiner som albumin og erytrocytter kommer over i tubuli og dermed i urinen. Dette kalles proteinuri (albumin i urinen) og hematuri (erytrocytter i urinen)
 2. Hypoproteinuri: Ved sterk proteinuri kan man få hypoproteinemi, noe som gir ødemer, spesielt under øynene og i ansiktet
 3. Nefrotisk syndrom: En samlebetegnelse på protein i urinen, hypoproteinemi og ødemer.
 4. Hypertensjon: Høyt blodtrykk er vanlig ved akutt glomerulonefritt
 5. Allmennsymptomer som slapphet, kvalme og lett temperaturøkning

Diagnose ved akutt glomerulonefritt

 • Ved urinprøve finner man proteinuri, hematuri og erytrocytter
 • Høy SR (senkning)
 • Hypertensjon
 • Nyrebiopsi gir sikker diagnose

Behandling av akutt glomerulonefritt

Akutt glomerulonefritt symptombehandles siden det ikke finnes kausal behandling.

 • Hypertensjon behandles vha blodtrykkssenkende medisiner
 • Antibiotika dersom infeksjon har forårsaket sykdommen
 • Diuretika ved store ødemer
 • Ved nyresvikt: moderat saltfattig kost

Komplikasjoner

Det er sjeldent med komplikasjoner til sykdommen, men hos noen (under 10%) går den akutte tilstanden over i en kronisk glomerulonefritt. I sjeldne tilfeller kan akutt glomerulonefritt føre til oligurisk nyresvikt.

Prognose

Som regel god, men det er avhengig av hvilken type akutt glomerulonefritt pasienten har. Prognosen er generelt bedre hos barn enn hos voksne

===>>> Neste side: Kronisk Glomerulonefritt

Start typing and press Enter to search