Kronisk nyrebekkenbetennelse er det samme som kronisk pyelonefritt og opptrer etter at akutt nyrebekkenbetennelse har oppstått. På grunn av effektiv behandling i dag, er det likevel svært sjelden at akutt nyrebekkenbetennelse går over i en kronisk pyelonefritt.

Når dette skjer er det som oftest å grunn av en akutt pyelonefritt som ikke er behandlet skikkelig eller når man opplever residiv og når årsaken er bakteriell infeksjon.

Det er imidlertid ikke uvanlig at man ikke klarer å fastslå den direkte årsak til kronisk nyrebekkenbetennelse.

Symptomer på kronisk nyrebekkenbetennelse

Kronisk pyelonefritt kommer med snikende forløp der det oppstår symptomer som

 • Tretthet
 • Ryggsmerter
 • Dårlig matlyst
 • Feber
 • Frysninger i perioder
 • Høyt blodtrykk er ikke uvanlig.
 • Polyuri som går over i uremi (kronisk nyresvikt) pga tubulære skader
Nyrebekkenbetennelse

Nyrebekkenbetennelse forekommer i nyren og nyrebekkenet

Diagnose

 • Ved kronisk nyrebekkenbetennelse finner man ofte erytrocytter, leukocytter og sylindere i urinen
 • Proteinuri  er lite fremtrende fordi det primært er tubuli og ikke glomeruli som rammes av sykdommen. Ved glomerulonefritt vil man gjerne finne protein i urinen pga lekkasje i glomeruluskanalene
 • Man kan finne klubbeformede calyces (nyrestein) i urinen
 • På grunn av at vevet i nyrene dør, vil man kunne få skrumpnyrer der nyrene blir små i størrelse
 • Lav konsentreringsevne i urinen, der osmolaliteten blir omtrent som blod-serum
 • Biopsi kan tas ved tvil og vil kune bidra til å skille mellom kronisk pyelonefritt og glomerulonefritt

Behandling

Behandling av kronisk pyelonefritt er

 • Langvarig antibiotika
 • Ved residiv enda lengre antibiotikakurer
 • Noen ganger permanent antibiotika som profylakse med en liten daglig dose antibiotika
 • Hypertensjon behandles medikamentelt med blodtrykkssenkende medikamenter
 • Senere i forløpet vil behandlingen være som ved kronisk nyresvikt/ uremi

Behandling ved uremi /kronisk nyresvikt

 • Proteinfattig kost – Hemmer produksjon av nitrogenholdige avfallsstoffer. Kan også gi essensielle aminosyrer i tillegg
  – Ved dialysebehandling trenger man ikke kutte proteininntaket fordi dialysen etterhvert fjerner karbamid.
 • Behandle hyperkalemi ved hjelp av- Kaliumfattig kosthold (lite frukt og grønt),  iIonebytter, dialyse
 • Antihistaminer- Kan dempe kløe
 • Væsketilførsel vha diurese
 • Behandle hypertensjon
 • Hypokalcemibehandling- Kalsium brusegranulat
 • Mot metabolsk acidose – Bikarbonat
 • Mot anemi – Transfusjon, kunstig erytropoetin
 • Dialyse – Ved betydelig nedsatt nyrefunkson. To typer
  1. Hemodialyse
  2. Peritonealdialyse/ CAPD
 • Nyretransplantasjon

Komplikasjoner ved kronisk pyelonefritt

Nyrebekkenbetennelse er en vanlig årsak til at det utvikles kronisk nyresvikt.  Hypertensjon er også en vanlig komplikasjon av kronisk pyelonefritt.

Prognose

Kronisk nyrebekkenbetennelse kan utvikle seg videre selv uten bakterier i urinen. Da vil det være aktuelt med langtidbshendling med antibiotika da. Yngre pasienter utvikler ofte kronisk nyresvikt mens eldre har ofte sykdommen til de dør, uten å bli frisk. Prognosen er med andre ord ikke spesielt god dersom det har utviklet seg en kronisk nyrebekkenbetennelse.

===>>>Forrige side, akutt nyrebekkenbetennelse

===>>>Neste side, nyresvikt

Start typing and press Enter to search