• Uremi er den medisinske betegnelsen på kronisk nyresvikt og betyr opphopning av kreatinin og karbamid i blodet.
 • De vanligste årsaken til uremi er i Norge kronisk glomerulonefritt, etterfulgt av diabetes og høyt blodtrykk.
 • Sykdommen behandles ved å behandle bakenforliggende sykdommer, samt ved hjelp av dialyse og nyretransplantasjon

Årsaker til uremi

De fem viktigste årsakene til uremi, eller kronisk nyresvikt er

 1. Kronisk glomerulonefritt
 2. Diabetes
 3. Hypertensjon
 4. Kronisk pyelonefritt (nyrebekkenbetennelse)
 5. Cystenyrer

Symptomer

Symptomene på uremi er først og fremst slapphet i tilegg til symptomer fra omtrent alle organsystemer. De viktigste symptomene på kronisk nyresvikt er

 • Polyuri, dvs økt urinmengde, i første fase – Kan føre til dehydrering
 • Oliguri, dvs det motsatte (liten urinmengde) i senere fase – Kan føre til overhydrering
 • Overhydrering – Kan føre til hypertensjon, hjertesvikt og svikt i elektrolyttreguleringen
 • Hyperkalemi – Kan føre til arytmier og svikt i syre-base reguleringen
 • Acidose – Kan gi hyperventilering og svikt i utskillelsen av avfallsstoffer fra blodet
 • Almennpåvirkning som tretthet, anorexi
 • Kløe, kvalme og oppkast
 • Svikt i endokrine funksjoner
 • Anemi
 • Hypertensjon
 • Hypokalcemi som kan gi benskjørhet på grunn av manglende aktivering av vitamin D
Uremi

Uremi = Kronisk nyresvikt

Behandling av kronisk nyresvikt

Behandlingen er symptomatisk. Årsaksbehandling finnes sjelden. De forskjellige behandlingsmetodene av kronisk nyresvikt er

 • Proteinfattig kost – Hemmer produksjon av nitrogenholdige avfallsstoffer. Kan også gi essensielle aminosyrer i tillegg
  – Ved dialysebehandling trenger man ikke kutte proteininntaket fordi dialysen etterhvert fjerner karbamid.
 • Behandle hyperkalemi ved hjelp av– Kaliumfattig kosthold (lite frukt og grønt),  iIonebytter, dialyse
 • Antihistaminer- Kan dempe kløe
 • Væsketilførsel vha diurese
 • Behandle hypertensjon
 • Hypokalcemibehandling- Kalsium brusegranulat
 • Mot metabolsk acidose – Bikarbonat
 • Mot anemi – Transfusjon, kunstig erytropoetin
 • Dialyse – Ved betydelig nedsatt nyrefunkson. To typer
  1. Hemodialyse
  2. Peritonealdialyse/ CAPD
 • Nyretransplantasjon

Kronisk nyresvikt skiller seg fra akutt nyresvikt ved at den kommer langsomt over tid, og den er ofte langtkommen når den oppdages. Akutt nyresvikt inntreffer raskt, i motsetning til uremi.

===>>> Tilbake til nyresykdommer førsteside

Start typing and press Enter to search