Kronisk glomerulonefritt opptrer vanligvis uten at det foreligger akutt glomerulonefritt i forkant. Ved noen tilfeller kan likevel akutt glomerulonefritt gå over i akutt glomerulonefritt.

Forløpet for sykdommen varierer mye, og noen av forløpene inneholder

 • Kronisk nyresvikt (uremi) utvikles kan utvikles i løpet av mange år
  – Hos noen etter kun få måneder
 • Hypertensjon forverrer hos noen nyrefunksjonen ytterligere
 • Noen utvikler oligurisk nyresvikt
 • Kronisk nefritt kan opptre

Symptomer ved kronisk glomerulonefritt

 • Kan ha lite symptomer
 • Vedvarende
  • Proteinuri
  • Hematuri (blod i urinen)
  • Hypertensjon
 • Tiltagende nyresvikt

Diagnose ved Kronisk Glomerulonefritt

Man vil ved urinprøver finne

 • Proteinuri
 • Hematuri
 • Kornete sylindere (sylindere er avstøpninger fra tubuli i nyrene og kan sees i urinen ved en del nyresykdommer- Les om sylindere på snl.no )
 • Nyrebiopsi kan gi sikker diagnose men er ofte vanskelig å få utført på grunn av små nyrer

Behandling

Behandling av kronisk glomerulonefritt er symptomatisk og fokuseres mot hypertensjon og nyresvikt- symptomene som oppstår.

Nyretransplantasjon er aktuelt. Kronisk glomerulonefritt er en av de tre viktigste årsakene til kronisk nyresvikt (uremi). De to andre er hypertensjon og diabetisk nefropati.

===>>>   Neste side: Nyresvikt

Start typing and press Enter to search