Hos barn, og spesielt babyer er nyrene imidlertid mer sårbare og det er større fare for at selve nyrene blir skadet av infeksjonen. Derfor blir det også foretatt en grundigere utredning hos barn enn hos voksne med akutt nyrebekkenbetennelse.

Symptomer ved akutt nyrebekkenbetennelse

Akutt pyelonefritt vil typisk gi symptomer som

 • Almmentilstand med slapphet
 • Høy feber
 • Smerter i nyreområdet/ ryggsmerter
 • Kvalme og brekninger
 • Blæren kan være affsiert siden bakteriene som oftest kommer nedenfra
  – Da er det hyppig vannlating og svie ved vannlating vanlig
Akutt Nyrebekkenbetennelse el pyelonefritt

Vanligvis behandles akutt nyrebekkenbetennelse med antibiotika og symptomene forsvinner i løpet av få dager uten at nyrene får skader.

Diagnose

Sykehistorien gir ofte mistanke om akutt nyrebekkenbetennelse, eller pyelonefritt. Diagnosering inneholder vanligvis

 • Anamnese
 • Bankeømhet over nyrelosjene
 • Dyrking av urin viser bakterier
 • Pyuri og glitterceller ved mikroskopi
 • Urosepsis: Nyrebekkenbetennelse kan gi urosepsis dersom bakteriene har gått over i blodet

Behandling

Dersom du har en tilstand som forsinker eller hindrer blæretømming øker risikoen for å utvikle nyrebekkenbetennelse. Dette kan være tiltander som for eksempel forstørret prostata, nyrestein, svulster mm.

Målet med behandlingen er å bli kvitt infeksjonen og hindre komplikasjoner. Infeksjonen behandles med antibiotika i en til to uker. Ved residiv, det vil si at sykdommen kommer tilbake er det aktuelt med mer langvarig antibiotikabehandling.

Det er også viktig å drikke rikelig med vann under behandling. Etter en uke vil vanligvis urinen undersøkes på nytt for å se effekten av behandlingen.

Komplikasjoner

 • Urosepsis: Blodforgiftning, eller sepsis er en svært alvorlig komplikasjon. Det tas derfor alltid blodkultur for å undersøke om bakteriene har kommet seg over i blodet.
 • Akutt oligurisk nyresvikt kan forekomme men dette er svært sjelden
 • Kronisk nyrebekkenbetennelse: Akutt nyrebekkenbetennelse kan gå over i kronisk, men dette skjer også svært sjelden. Dette på grunn av effektive behandlingsmetoder. Faren for at sykdommen blir kronisk øker ved residiv.

Prognose

Prognosen ved akutt nyrebekkenbetennelse er som regel god, men residiv kan forekomme. Dersom sykdommen kommer tilbake blir det vanligvis foretatt en grundigere utredning.

Generelt foretas det en grundigere utredning av disponerende forhold ved nyrebekkenbetennelse hos menn. Også ved førstegangs sykdom.

===>>> Neste side: Kronisk nyrebekkenbetennelse

Start typing and press Enter to search