• Nyresvikt er en sykdom i nyrene der nyrenes funksjon er sterkt nedsatt eller ikke fungerer i det hele tatt.
  • Nyrene er kroppens rensestasjon og sterkt nedsatt funksjonalitet kan gi mange og alvorlige plager.
  • Nyrene renser kroppsvæsken for avfallsstoffer, og regulerer salt, væske og syre-base balansen i kroppen.
  • Nyrene er med på å regulere blodtrykket og kalsiumbalansen i kroppen. Behandling er dialyse og/eller nyretranplantasjon.

Akutt og kronisk nyresvikt

Sykdommen deles i akutt og kronisk sykdom. Der akutt opptrer raskt med hurtig nedsatt nyrefunksjon utvikler kronisk seg over tid.

Akutt type kan man vanligvis bli helt frisk fra, men den kan også lede til kronisk forløp. En kronisk nyresvikt må behandles med dialyse og eventuelt transplantasjon. Nyretransplantasjon er eneste måte å bli frisk fra kronisk type på.

Nyresvikt

Nyresvikt kan forårsakes av infeksjon

Konsekvenser

Konsekvensene av ubehandlet sykdom er død.

Ved nyresvikt kan man oppleve en rekke symptomer som vi vil gå gjennom under kronisk og akutt type på de to neste sidene. Noen av de vanligste er

  • Tretthet
  • Kvalme
  • Hudkløe
  • Hypertensjon
  • Lav blodprosent pga nedsatt produksjon av erytropoietin (EPO) som dannes i nyrene
  • Protein i blodet

På de neste to sidene tar vi for oss kronisk og akutt type.

===>>> Neste side: Akutt type

Start typing and press Enter to search