Med interaksjon menes samvirke mellom to eller flere legemidler som brukes i nær tilslutning til hverandre, slik at effekten av en eller flere av disse svekkes, endres eller forsterkes. Interaksjon kan påvirke både virkning og bivirkning.

For noen legemidler kan det for eksempel være en fordel å bruke flere forkjellige legemidler som har tilnærmet samme effekt, istedet for å bruke et av disse i større dose. Dette fordi effekten i noen tilfeller da kan forsterkes, og/eller bivirkningene minskes.

Pasienter vil noen ganger vegre seg for å ta flere medisiner mens å ta en medisin er greit. Da er det legen og/eller sykepleierens oppgave å forklare at det noen ganger kan være en fordel å ta tre forskjellige istedetfor kun èn tablett i større dose.

===>>>   Neste uttrykk, toleranseutvikling

Start typing and press Enter to search